Yaşam boyu öğrenme ve gelişime destek oluşturacak eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile bilgi ve tecrübeyi geniş kitlelerle paylaşan, bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunan öncü bir eğitim merkezi olmaktır.