• Sürekli değişen ihtiyaçları belirleyip çözüme yönelik uygulamalarla bireylere ve topluma ulaşmak,
• Öğrencilere ve personele, kamuya veya özel sektöre yönelik olarak çeşitli uzmanlık alanlarını kapsayan eğitim programları sunmak
• Bilgiyi birey ve toplum yararına sunmanın en etkili süreçlerini geliştirmek
• Hayat boyu sınırsız öğrenme ve gelişimi bir yaşam biçimi haline getirmek