İZTÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin misyonu, mevcut ve sürekli değişen ihtiyaçları belirleyip üniversite öğrencilerine ve personeline, kamuya veya özel sektöre, ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar gibi etkinlikler düzenlemek, bu faaliyetleri diğer merkezler ile birlikte koordine etmek üzere faaliyette bulunmaktır.