İZTÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yaşam boyu öğrenme ve gelişime destek oluşturacak eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile bilgi ve tecrübeyi geniş kitlelerle paylaşan, bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunan öncü bir eğitim merkezi olmaktır.

Üniversitenin faaliyet gösterdiği tüm alanlarda, ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını kazandırmak için kısa ve uzun süreli eğitim programları düzenlemek ve bu doğrultuda, araştırma, geliştirme, uzmanlık, danışmanlık ve proje hizmetleri vererek Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.