İzmir Tınaztepe Üniversitesi
Yabancılara Yönelik Türkçe Eğitim Programı

İzmir Tınaztepe Üniversitesi<br>Yabancılara Yönelik Türkçe Eğitim Programı

Eğitimin Amacı

Türkçe derslerin amacı, iletişimin sözlü yönüne odaklanarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma gibi farklı dil becerilerini geliştirmektir. Amaç, katılımcıların Türkçe konuşmakta başarılı olmalarını ve iletişim kurabilmelerini sağlamaktır.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Türkçe öğrenmek isteyen her yaştan yabancı öğrencilere yöneliktir.

Eğitimin Kazanımları

Türkçe kurslarımız 5 seviyeden oluşmaktadır.
A1(Temel Seviye)
Kendini ya da başkalarını tanıtabilir, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurabilir.

A2(Temel Seviye)
Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan cümleleri anlayabilir.

B1 (Orta Seviye)
Gelecek Zaman, tarihsel yapı, moda gibi daha ileri seviye terimleri kullanarak cümle kurabilir.

B2(Orta Seviye)
Karmaşık konular hakkında tartışmaları anlar, mimari yapıları, çevresel farklılıkları betimleyebilir.

C1( Yüksek Seviye)
Mecaz anlamlı kelimeleri anlayabilir, deyim ve atasözlerden genel anlamlar çıkarabilir cümle içinde kurabilir.

Ne Öğreneceksiniz?
- Dil yapısı ve özellikleri
- Alfabe
- Telaffuz kuralları
- Günlük ifadeler
- Temel deyimler
- Soru sorma
- Temel cümle kurma
- Zaman yapıları
- Diyalog kurma
- Tartışma/ kompozisyon
- Politik Terimler
- Akademik Terimler

Eğitim Hakkında

Eğitimin Yöntemi
Eğitim Süresi:
Her kur yaklaşık 8 hafta (140 saat) sürmektedir. Ders içinde ve dışında ekstra konuşma, dinleme yazma ve okuma pratiklerinden oluşmaktadır. Sınıf başına 4 ila 15 öğrenci olacaktır. Konuşma kursu için her hafta birkaç konu seçilecektir.

Eğitim Şekli: Online

Belgelendirme: İZTUSEM kapsamında sertifika verilecektir.

Eğitim Ücreti:

5 KUR : 5500TL (1 KUR ÜCRETİ : 1100 TL)

Eğitim Kaynakları

Öğrenciler dersleri her seviye için bir dijital kitapla öğretmen tarafından hazırlanan farklı materyallerle birlikte takip edeceklerdir.

Sınav Formatı

Öğrencilerin öğrenme ilerlemelerini değerlendirmek için 140 saat sonunda 4 dil beceri alanından (Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma) yapılır. Sınavda dört alanın her biri 25 puan olarak değerlendirilir. Bir alandan en az 15 puan alamayanlar o kuru başaramamış kabul edilir.

Eğitimciler

Eğitim İçerikleri

A1 TÜRKÇE EĞİTİM PROGRAMI

MODÜL 1
MD 1- DERS 1- Tanışma
MD 1- DERS 2- Alfabe
MD 1- DERS 3- Sayılar
MD 1- DERS 4- Kendini tanıtma

MODÜL 2
MD 2- DERS 1- Sınıf Dili
MD 2- DERS 2- Saatler ve Rutinler
MD 2- DERS 3- Sahiplik
MD 2- DERS 4- Soru Kelimeleri

MODÜL 3
MD 3- DERS 1- Meslekler
MD 3- DERS 2- Tanımlamalar
MD 3- DERS 3- Vücudumuz
MD 3- DERS 4- Kıyafetler

MODÜL 4
MD 4- DERS 1- Yaşanılan Yerler, Ortamlar
MD 4- DERS 2- Haftanın Günleri, Aylar ve Mevsimler
MD 4- DERS 3- Bölgeler ve Yöresel Şiveler
MD 4- DERS 4- Hobiler

MODÜL 5
MD 5- DERS 1- Alışveriş
MD 5- DERS 2- Davetler
MD 5- DERS 3- Seyahat
MD 5- DERS 4- Gündelik yaşam

A2 TÜRKÇE EĞİTİM PROGRAMI

MODÜL 1
MD 1- DERS 1- Tanışma,
MD 1- DERS 2- Dış Görünüş, Kişilik
MD 1- DERS 3- Duygular
MD 1- DERS 4- Evim, Çevrem, Eşyalar

MODÜL 2
MD 2- DERS 1- Hayvanlar
MD 2- DERS 2- Yer Yön Tarifleri
MD 2- DERS 3- Gündelik Hayat
MD 2- DERS 4- Teklifler

MODÜL 3
MD 3- DERS 1- Şimdiki Zaman
MD 3- DERS 2- Güncel Konular
MD 3- DERS 3- Teknoloji
MD 3- DERS 4- Sağlık 

MODÜL 4
MD 4- DERS 1- Farklı Kültürler
MD 4- DERS 2- Geçmiş Zaman
MD 4- DERS 3- Edebiyat, Film ve Müzik
MD 4- DERS 4- Ülkeler

MODÜL 5
MD 5- DERS 1- Rezervasyon
MD 5- DERS 2- Ulaşım
MD 5- DERS 3- Tatil
MD 5- DERS 4- Eğitim

B1 TÜRKÇE EĞİTİM PROGRAMI

MODÜL 1
MD 1- DERS 1- Sosyal Etkileşimler
MD 1- DERS 2- Yaşam Tarzı ve Tercihler
MD 1- DERS 3- Gelecek Zaman
MD 1- DERS 4- Geleceğe İlişkin Planlar, Amaçlar ve Hedefler

MODÜL 2
MD 2- DERS 1- Kişisel Yazışmalar
MD 2- DERS 2- Tarihi Şahsiyetler, Ünlü Kişiler
MD 2- DERS 3- Alışveriş ve Tüketici Hakları
MD 2- DERS 4- Moda

MODÜL 3
MD 3- DERS 1- Okul Hayatı
MD 3- DERS 2- Üniversite Eğitimi, Kurslar ve Stajlar
MD 3- DERS 3- Yabancı Diller
MD 3- DERS 4- Spor ve Sağlıklı Yaşam

MODÜL 4
MD 4- DERS 1- İş İlanları ve İş Başvurusu, Çalışma Hayatı
MD 4- DERS 2- Tarihi Eserler ve Mimari Yapılar
MD 4- DERS 3- Doğa ve Çevre (Afetler, enerji kaynakları) 
MD 4- DERS 4- Toplumsal Kurallar

MODÜL 5
MD 5- DERS 1- Hastane, Doktor ve Muayene
MD 5- DERS 2- Kurum, Kuruluş ve Müraacat
MD 5- DERS 3- TV, Radyo Yayınları
MD 5- DERS 4- Yazılı Basın ve İnternet

B2 TÜRKÇE EĞİTİM PROGRAMI

MODÜL 1
MD 1- DERS 1- Beden Dili
MD 1- DERS 2- Sözlü Üretim
MD 1- DERS 3- Sosyal Medya
MD 1- DERS 4- Bilim

MODÜL 2
MD 2- DERS 1- Uzay Terimleri
MD 2- DERS 2- Hukuk Terimleri
MD 2- DERS 3- Sağlık Terimleri
MD 2- DERS 4- Kültürel Yapılar

MODÜL 3
MD 3- DERS 1- Sanatsal Yapı Tasvirleri
MD 3- DERS 2- Hayaller
MD 3- DERS 3- Kurgu
MD 3- DERS 4- İsim Tamlamaları

MODÜL 4
MD 4- DERS 1- Eş Sesli Kelimeler
MD 4- DERS 2- Meslek Gruplarına Göre Terimler-1
MD 4- DERS 3- Meslek Gruplarına Göre Terimler-2
MD 4- DERS 4- Haber

MODÜL 5
MD 5- DERS 1- Kompozisyon Oluşturabilme
MD 5- DERS 2- Siyasi Terimler
MD 5- DERS 3- Fen Bilimleri Kavramları
MD 5- DERS 4- Sosyal Bilimler Kavramları

C1 TÜRKÇE EĞİTİM PROGRAMI

MODÜL 1
MD 1- DERS 1- Deyim-1
MD 1- DERS 2- Deyim-2
MD 1- DERS 3- Deyim-3
MD 1- DERS 4- Deyim-4

MODÜL 2
MD 2- DERS 1- Atasözü-1
MD 2- DERS 2- Atasözü-2
MD 2- DERS 3- Atasözü-3
MD 2- DERS 4- Atasözü-4

MODÜL 3
MD 3- DERS 1- Şiveler
MD 3- DERS 2- Yöresel Terimler
MD 3- DERS 3- Halk Oyunları
MD 3- DERS 4- Yöresel Kıyafetler ve Araçlar

MODÜL 4
MD 4- DERS 1- Politika
MD 4- DERS 2- Entelektüel Konular
MD 4- DERS 3- Yakın Gelecek
MD 4- DERS 4- Mecaz Anlam

MODÜL 5
MD 5- DERS 1- Matematiksel Anlatım
MD 5- DERS 2- Akademik Terimler-1
MD 5- DERS 3- Akademik Terimler-2
MD 5- DERS 4- Akademik Terimler-3

Eğitimler