Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi

Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi

Eğitimin Amacı

Oyun, çocukların duygu ve düşüncelerini en iyi ifade edebildikleri dildir.  Oyun terapisinin amacı, çocuğun dili olan oyunu kullanarak çocuğu tanımak ve psikolojik problemlerine çözüm getirmektir. Oyun terapisi ile çocuklar kelimeleri kullanmak yerine oyun ve oyuncaklar aracılığıyla, kendini ifade edebilmeyi, günlük yaşamında baş edemediği problemleri çözebilmeyi ve olumsuz davranışlarını değiştirebilmeyi öğrenir.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Psikologlar, Psikiyatristler, Psikolojik Danışmanlar, Aile Danışmanları, Sosyal Hizmet Uzmanları, Çocuk Gelişimi Uzmanları, Özel Eğitim Uzmanları ve bu branşlarda eğitimine devam eden lisans & lisansüstü son sınıf öğrencileri.

Eğitimin Kazanımları

Bu eğitimle, çocukla çalışan uzmanların,

  • Çocuklarla oyun aracılığı ile iletişim kurmayı öğrenmesi,
  • Çocuğun duygu ve düşüncelerini ifade etmesi, zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmesi için gerekli teknik ve yaklaşımları kullanabilmesi,
  • Çocukların iç dünyalarına ilişkin iç görü kazanmasına yardım,
  • Oyun terapisinde, farklı materyallerin kullanımı konusunda yeterlik geliştirmeleri,
  • Çocukların dönem özelliğine ilişkin oyunun önemi konularında ebeveynlere danışmanlık yaparak çocuğun sosyal, duygusal ve davranış becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaları,
  • Danışma ve terapide oyunla terapi tekniklerini kullanma yeterliliğini kazanmaları amaçlanmaktadır.

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Gülendam Hakverdioğlu Yönt (İzmir Tınaztepe Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü)
Psk. Büşra Kaya Kıraç (Ege Psikoloji Atolyesi)

Eğitim Hakkında

Eğitimin Yöntemi:
Eğitim süresi: Oyun Terapisi eğitimi beş modülden oluşan toplam yüz saatlik eğitimdir. 
Eğitim şekli: Örgün/Uzaktan

Belgelendirme: Kurs sonunda sertifika sınavını geçen katılımcılara İzmir Tınaztepe Üniversitesi onaylı “Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi Sertifika Belgesi” verilir.

Kurs Ücreti:
- 20 Şubat - 5 Mart tarihleri arası %15 indirim ile 4250 TL
- 5 Mart - 1 Nisan tarihleri arası %10 indirim ile 4500 TL
- 2 Nisan – 23 Nisan tarihleri arası 5000 TL
İzmir Tınaztepe Üniversitesi personeli ve öğrencilerine %15 indirim uygulanacaktır.

Eğitimlerimiz yeterli katılımcı sayısına ulaştığında açılacaktır.

Eğitim Kaynakları

-Dijital ders materyalleri, sunum notları kullanılarak yürütülecektir.
Sınav Formatı: Çoktan seçmelidir (test formatında).

Eğitimciler

Uzman Psikolojik Danışman Özden Yılmaz Bilgin

Eğitim İçerikleri

OYUN TERAPİSİ UYGULAYICI EĞİTİMİ

Oyun nedir? Oyunların ortak özellikleri
Oyun teorileri
Oyunun çocuk gelişimine etkileri
Oyun terapisi nedir, tanıtım ve tarihçesi
Çocuk-Terapist İlişkisi
Oyun odasının özellikleri
Oyun terapisinde belli başlı yaklaşımlar
Çocuk merkezli bilişsel davranışçı oyun terapisi teknikleri
Bireysel ve grupla oyun terapisi
Hangi sorunlarla çalışılabilir? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite, kaygı-korku vb. problemi olan çocuklara yönelik oyunlar
Rahatlama oyunları
Katılımcıların uygulamalarına ilişkin süpervizyon çalışması

Eğitimler