İzmir Tınaztepe Üniversitesi
Ambulans Hizmetleri Ekip Kaynak Yönetimi (CRM4EMS) Eğitimi

İzmir Tınaztepe Üniversitesi<br>Ambulans Hizmetleri Ekip Kaynak Yönetimi (CRM4EMS) Eğitimi

Eğitimin Amacı

Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin önemli bir birimi olan ambulanslarda görev yapan sağlık çalışanlarının olumsuz sonuçlara neden olan uygulama hatalarını önlemek, ekip yaklaşımı ile kendileri ve hastaların güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlayan ekip kaynak yönetimi anlayışını kazandırmak.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Resmi ve özel ambulanslarda ve acil çağrı merkezlerinde çalışan veya bu hizmetlerle ilgili üniversite ve yüksekokullardan mezun olan veya öğrenim gören sağlık çalışanları

Eğitimin Kazanımları

-Ekip Kaynak Yönetimi (CRM) hakkında bilgi sahibi olmak
-CRM’in unsurlarını öğrenmek
-Görev Yönetimi ve Ekip Çalışmasının önemini ve zorluklarını öğrenmek
-Durumsal Farkındalık ve Karar Vermenin tanımı ve sonuçları
-Etkili İletişimin ekip içindeki önemi ve nasıl sağlanacağı
-Ambulans ekiplerinde Yorgunluk ve Stresin önemi ve nasıl başa çıkılacağı
-Ambulanslarda Ekip Yaklaşımı ve Yönetiminin fayda ve sonuçları

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Zeynep SOFUOĞLU
Dr. Turhan SOFUOĞLU
Dr. İsmail Ümit BAL

Eğitim Hakkında

Eğitimin Yöntemi
Eğitim Süresi: 8 saat
Eğitim Şekli: Online

- Dijital ders materyalleri (sunum notları)
- Online (canlı) interaktif eğitim yöntemleri kullanılarak yürütülecektir.
- Tüm grubun bireysel ve grup olarak verecekleri geri bildirimler

Belgelendirme: Eğitim sonunda katılımcılara AB Erasmus+ CRM4EMS Logolu, Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği ve İzmir Tınaztepe Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanmış bir “Katılım Belgesi” verilir.

Katılımcı Sayısı: Minimum 10 – maksimum 20 kişiyle sınırlıdır.

Eğitim Ücreti: 450 TL + KDV
Tınaztepe Grubu mensuplarına %25 indirim uygulanacaktır.

Eğitimciler

Doç. Dr. Zeynep SOFUOĞLU
Dr. Turhan SOFUOĞLU
Dr. Yıldırım GEZGİN
Dr. İsmail Ümit BAL
Dr. Turgut ARPACI
Dr. Ömer F. KARAAĞAÇ

Eğitim İçerikleri

Ambulans Hizmetleri Ekip Kaynak Yönetimi (CRM4EMS) Eğitimi

09:00 – 09:30 Tanışma ve Beklentiler
09:30 – 10:00 CRM’in Temel İlkeleri

 • CRM nedir?
 • CRM’in Havacılıkta gelişimi
 • Tıpta Kullanımı

10.00 – 10:30 CRM Unsurları

 • İnsan Performansını etkileyen unsurların tanımlanması
 • CRM4EMS Çerçevesini kullanarak faktörlerin kategorize edilmesi

10.30 – 10:45 Ara
10:45 – 11:15 Görev Yönetimi

 • Görev Yönetimini etkileyen faktörleri tanımla
 • Görev Yönetiminde Dikkat dağıtıcılar ve Aralıkları tanımla
 • Fazla yüklenmenin sonuçlarını tanımla
 • Görev Yönetimini geliştirecek önlemleri tanımla

11:15 – 11:45 Ekip Çalışması

 • Ekip çalışmasının tanımlanması
 • EMS'de Takım Çalışmasının öneminin fark edilmesi
 • Ekip çalışmasının faydalarının açıklanması
 • Liderliğin tanımlanması
 • Etkili Ekip Çalışması için zorlukların tanımlanması
 • Etkili bir takım çalışmasının sağlanması için önlemlerin tanımlanması

12:00 – 13:00 Öğle arası
13:00 – 13:30 Durumsal Farkındalık

 • Algının Anlanması
 • Durumsal Farkındalığın Tanımlanması
 • Durumsal Farkındalığı etkileyen faktörlerin belirlenmesi
 • Zayıf Durumsal Farkındalığın sonuçlarının açıklanması
 • İyi Durumsal Farkındalığını sağlamak için önlemlerin tanımlanması

13:30 – 14:00 Karar verme

 • Karar Vermenin Tanımlanması
 • EMS'de Karar Vermenin öneminin anlaşılması
 • EMS ekipleri için Karar Verme girdilerinin belirlenmesi
 • İyi ve Kötü Karar Verme sonuçlarının tanımlanması

14:00 – 14:30 Ara
14:30 – 15:00 İletişim

 • İletişimin tanımlanması
 • Etkili iletişimin öneminin fark edilmesi
 • EMS ekipleri için iletişimin önündeki engellerin tanımlanması
 • Etkin iletişimi sağlamak için önlemlerin tanımlanması

15.00-15.30 Ambulans Ekip Yaklaşımı Videoları
15.30-16.00 Yorgunluk ve Stres

 • Yorgunluk ve Stresi tanımla
 • Yorgunluğun belirti ve bulgularını tanımla
 • Yorgunluğun EMS Ekibine etkilerini tanımla
 • Stresin etkilerini tanımla
 • Stresi yönetebilmenin yollarını tanımla

16.00-17.00 Geri Bildirim ve Paylaşımlar

Eğitimler