İzmir Tınaztepe Üniversitesi
Sağlıkta Kalite Koçluğu Eğitimi

İzmir Tınaztepe Üniversitesi<br>Sağlıkta Kalite Koçluğu Eğitimi

Eğitimin Amacı

Sağlık Bakanlığımızca “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile birlikte nitelikli ve etkili sağlık hizmeti için kalite ve akreditasyon faaliyetlerine başlanmış ve sağlık hizmetlerini güvenli sunmaları için tüm sağlık kurumlarında bu standartların gelişimi ve izlenebilirliği sağlanmıştır.
Daha güvenilir, daha ulaşılabilir olmak ve sadece sağlık hizmetlerinden faydalananların değil, sağlık hizmetlerini sunanların da memnuniyetini artıran örnek uygulamaların ülke genelinde aynı standartlarda sunulmasının sağlanması ilkesi ile çıkılan yolda birçok Avrupa ülkesinin önüne geçilmiştir.
Profesyonel sağlık personelleri tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin hastane ya da şehir farkı gözetmeksizin tüm yurtta aynı düzeyde sunulmasına yönelik yapılan bu standardizasyon çalışmaları örnek kabul edilen ve bünyesinde uygulanabilen bir gelişim süreci olarak bazı Avrupa ülkeleri tarafından kendi sistematiğine dahil edilmiştir.
Sağlık Hizmetlerinde Kalite Standartlarının belirlenerek yıllar içerisinde her geçen gün daha iyiyi hedefleyen kalite yolculuğu hem sağlık çalışanları hem de hizmet alan vatandaşlarımız tarafından memnuniyet ile izlenmektedir.
Tüm bu ileri düzey standardizasyon çalışmaları Sağlık Bakanlığımız Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Daire Başkanlığı tarafından yürütülürken yıllar içinde ilgili personellerin eğitimleri de planlanarak yürütülmeye çalışılmıştır.
Bu konuda hem standartların gelişimi süreci hem de sahada çalışmakta olan personellerin standartlara adaptasyonlarının sağlanmasına yönelik yapılan eğitimler, aynı dili konuşan binlerce sağlık profesyoneline kavuşmamıza neden olmuştur.
Yapılan bu zahmetli ve sabır isteyen Dönüşüm ve Gelişim sürecinde emeklerinden dolayı Sağlık Bakanlığımız Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Daire Başkanlığı’na Sağlık Dünyasının minnet duygularını ifade etmenin gereği ile teşekkürlerimizi sunuyoruz.
2017 yılında “Klinik Kalite Uygulama ve Veri Kalitesi İyileştirme Rehberi” yayınlayarak, takip edilen sağlık olgularına dair klinik süreçlerin kalitesi ile ilgili sorumlu ve sorumlulukların tanımlanması, elde edilen verilerin doğrulanması ve veri kalitesinin iyileştirilmesine yönelik sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlere ilişkin yapılması gerekenlerin anlatıldığı genelge ile başlayan “sorumluların belirlenmesi”, “verilerin doğrulanması” süreçlerinin bundan sonra ki günlerde kalite profesyonellerinin kendilerini geliştirerek yola devamlılıklarının güçleneceği algısına önemli bir katkı olmuştur.
Zira ilgili genelgede; “Teşhis tedavi ve bakım süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla “Türkiye Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Sistemi’nin kurulmasının planlanması, günümüzde hayata geçirilmiş olması artık yapılan işlerin doğruluğunun değerlendirilmesi için de güçlü bir sistem oluşturmuştur.
Sağlık tesislerinde kalite standartlarının oluşturulması geliştirilmesi ve uygunluğunun değerlendirilmesi süreçlerinin tamamı, bizlere bu hizmetlerin sunumunda ilgili birimlerde görev yapan sağlık profesyonellerinin, eğitim ve tecrübe gereksinimlerinin bir Sertifika Programı ile katkısının olacağı hususundaki düşüncelerimizle “Kalite Koçluğu” programı hazırlanmıştır.
Programın paydaşları sağlık tesislerinde, üniversitelerde ve ilgili teknik alanlarda aktif olarak görev yapmakta olan meslek profesyonelleridir.
Hedef alınan topluluk, tüm sağlık tesislerinde kalite birimlerinde çalışan veya çalışmayı düşünen ilgili personel, kalite yönetim direktörleri, yöneticilerdir.
İlk defa kalite yolculuğuna çıkan ya da bu yolculuğun hali hazırda bir üyesi olan gelişime ve güncel bilgilere ulaşma hedefinde Kalite Gönüllüleri;
- Kalite sisteminin bileşenlerini ve birbirine olan ilintisini kurmak,
- İç ve dış müşteri kavramlarının uygulanabilirliğini ve yönetimde motivasyon sağlamak,
- Sürekli iyileştirme metodu ile kalite çalışmalarının verimlilikte artışa etkisini izlenebilir kılmak,
- Kalite Koçluğu tekniklerini kullanarak kendinde ve ekibinde fark yaratmak,
- “Mükemmellik Modeli ve Kurumsal Kalite Koçluğu” nu kurumlarınızda uygulayabilmeyi sağlamak için sizleri sertifika programımıza bekliyoruz.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Tüm sağlık tesislerinde kalite birimlerinde çalışan veya çalışmayı düşünen ilgili personel, kalite yönetim direktörleri, yöneticiler.

Eğitim Hakkında

Eğitimin Yöntemi:

Eğitim süresi:16 gün (160 saat)

Eğitim şekli: Örgün/Online

-Sunumlar,
-Dijital ders materyalleri (sunum notları) ve asenkron video kayıtları
-Online (canlı) interaktif eğitim yöntemleri kullanılarak yürütülecektir.

Katılımcı sayısı: 20 kişiyle sınırlıdır.
Eğitimlerimiz yeterli katılımcı sayısına ulaştığında açılacaktır.

Belgelendirme: Programa en az %80 devam eden ve program sonunda gerçekleştirilecek olan sınavdan 70 ve üzeri alan katılımcılara Tınaztepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sertifika verilecektir.

Kurs ücreti: 1.000TL (KDV Dahil)
İzmir Tınaztepe Üniversitesi mensuplarına %25 indirim uygulanacaktır.

Eğitimciler

DR. GÖKHAN ÜRKMEZ (Sağlık Kurumları İşletmeciliği YL, Sağlık Turizmi Yöneticiliği YL, Sağlık Hukuku YL, Akreditasyon ve Yönetim Hizmetleri Danışmanlığı, Kalite Standartları Değerlendiricisi, İletişim Uzmanı, Tıp Hekimi, Kalite Koçluğu Sertifika Programı Koordinatörü)
AV. GÜRBÜZ YÜKSEL (Sağlık Bakanlığı Hukuk Koordinatörü)
İLHAN ÜRKMEZ (Danışman, Yazar, Profesyonel Konuşmacı ve Eğitim Uzmanı, SPERO Yönetim-EğitimDanışmanlık Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü)
MEDİNE YETİM (İhlas Holding Kalite Müdürü, Kalite Standartları Değerlendiricisi, Sağlık Hukuku YL)
PROF.DR. EKBER ŞAHİN (Cumhuriyet Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Tıp Hekimi, Kalite Standartları Değerlendiricisi)
DR.İPEK AYDIN (Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Anabilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi)
PROF.DR. ÖZKAN TÜTÜNCÜ (Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Anabilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi)
HÜLYA KURTULAN BULUT (Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Kalite Yönetim Birimi Çalışanı, Kalite Yönetimi YL)
ZEYNEP ÖLÇERLER GÖNEN (Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Kalite Yönetim Direktörü, Kalite Yönetimi YL, Kalite Standartları Değerlendiricisi)

Eğitim İçerikleri

Sağlıkta Kalite Koçluğu Eğitimi

- Sağlıkta Kalite Standartları

 • Kurumsal Yapı
 • Kalite Yönetimi
 • Doküman Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Kurumsal Verimlilik
 • İstenmeyen Olay Bildirimi
 • Acil Durum ve Afet Yönetimi
 • Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Tehlikelerin Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Sosyal Sorumluluk
 • Hasta Deneyimi
 • Hizmete Erişim
 • Yaşam Sonu Hizmetler
 • Sağlıklı Çalışma Yaşamı
 • Hasta Bakımı
 • İlaç Yönetimi
 • Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü
 • Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri
 • Transfüzyon Hizmetleri
 • Terapötik Aferez Hizmetleri
 • Radyasyon Güvenliği
 • Acil Servis
 • Ameliyathane
 • Yoğun Bakım Ünitesi
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
 • Doğum Hizmetleri
 • Diyaliz Ünitesi
 • Psikiyatri Hizmetleri
 • Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri
 • Laboratuvar Hizmetleri
 • Kemoterapi Hizmetleri
 • Organ ve Doku Nakli Hizmetleri
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hizmetleri
 • Palyatif Bakım Kliniği
 • Evde Sağlık Hizmetleri
 • Tesis Yönetimi
 • Otelcilik Hizmetleri
 • Bilgi Yönetim Sistemi
 • Malzeme ve Cihaz Yönetimi
 • Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
 • Atık Yönetimi
 • Dış Kaynak Kullanımı
 • Göstergelerin İzlenmesi
 • Akreditasyon Süreci ve Yönetimi (SAS)

- Benchmarking
- Hasta ve Çalışan Güvenliği
- Hasta ve Çalışan Memnuniyeti
- Öz değerlendirme
- Yönetimin Liderliği ve Sorumluluğu
- Proje Yönetimi
- Sürekli İyileştirme (Kaizen)
- Süreç Yönetimi
- İnovasyon
- Kriz Yönetimi
- Zaman Yönetimi
- Takım Yönetimi
- Toplantı Yönetimi
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- Sağlık Hukuku
- Sağlık Turizmi
- Dış Kaynaklardan Yararlanma (Tedarikçi Firmalar ile Stratejik İttifakların Oluşturulması)
- Ölçüm ve Kalibrasyon
- Stratejik Yönetim
- Kalite Maliyetleri
- İletişim
- Eşgüdümleme ve Kontrol
- Kalite Liderliği

Eğitimler