İzmir Tınaztepe Üniversitesi
Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi

İzmir Tınaztepe Üniversitesi <br />Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi

Eğitimin Amacı

Sağlık ve sosyal bilimler alanlarında niteliksel araştırmalar yapmak isteyen araştırmacılara niteliksel çalışmaların dayandığı kuramsal yaklaşımlar, uygulamalar ve analiz teknikleri konusunda bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Sağlık, Psikoloji, Sosyoloji, Antropoloji, İletişim ve diğer sosyal bilim alanlarında lisans düzeyinde son sınıf öğrencileri, lisansüstü öğrenciler; aynı disiplinlerde üniversite araştırma görevlileri ve öğretim üyeleri, mezunlar ve sahada çalışan araştırmacılar.

Eğitimin Kazanımları

Bu eğitim programı sonucunda katılımcıların aşağıda belirtilmiş olan alanlarda bilgi ve beceri sahibi olmaları hedeflenmektedir:

- Niteliksel çalışmaların dayandığı kuramsal yaklaşımları tanır.
- Çalışma amacına uygun niteliksel araştırma yöntemini seçebilir.
- Niteliksel araştırmalarda kullanılan veri elde etme tekniklerini tanır ve deneyimler.
- Niteliksel araştırmalarda kullanılan analiz yöntemlerini tanır ve deneyimler.
- Niteliksel analiz sonuçlarının raporlanması ve savunulması konularında bilgi edinir.

Eğitim Hakkında

Eğitim Süresi: Eğitim 11 saatten oluşmaktadır. Eğitimimiz 3 gün sürecektir.

Eğitim Şekli: Canlı / Online
Eğitimin tamamı uzaktan eğitim formatındadır. Katılımcılara kurs paketi şeklinde sunulmaktadır.

Eğitim Yeri
Bu program, Tınaztepe sağlık Grubu Galen Hastanesinde gerçekleşecektir

Eğitim kaynakları:
- Dijital ders materyalleri (sunum notları) ve asenkron video kayıtları. - Bilgi dokümanları.
- Örnek Veri Setleri.
- Kaynak Kitap Önerileri.

Devam Zorunluluğu
Katılım belgesine hak kazanmak için online eğitime aktif devam şartı vardır. Katılımcıların kameralarını açık bulundurmaları beklenmektedir. Derslerin en az %70’ine katılma zorunluluğu vardır.

Belgelendirme
Eğitimlerini devam şartını sağlayarak tamamlayan katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Kurs Ücreti 600 TL + KDV

Eğitimciler

Aslı ALKAN EMİRDAĞ

Eğitim İçerikleri

MODÜL 1- NİTEL ARŞTIRMA YÖNTEMLERİ

MD 1- DERS 1- Nitel Araştırmaların Doğası
MD 1- DERS 2- Temel Nitel Araştırma Desenleri
MD 1- DERS 3- Araştırma Desenine Uygun Veri Toplama Aracının Belirlenmesi
MD 1- DERS 4- Görüşme Sorularının Hazırlanması Süreci
MD 1- DERS 5- Araştırmacının Sahadaki Rolü ve Verilerin Toplanması
MD 1- DERS 6- Veri Analiz Stratejisinin Seçimi
MD 1- DERS 7- Verilerin Kodlanması ve Kod Kitabının Oluşturulması Süreci (Başlangıç Düzeyinde)
MD 1- DERS 8- Nitel Araştırmanın Doğası
MD 1- DERS 9- Nitel Araştırmalarda Geçerlilik ve Güvenilirlik Kavramı
MD 1- DERS 10- Nitel Araştırmalarda İnandırıcılık Kavramı
MD 1- DERS 11- Nitel Araştırmalarda Geçerlilik ve Güvenilirlik Yaklaşımları
MD 1- DERS 12- MAXQDA ile Geçerlilik Güvenirlilik Testi
MD 1- DERS 13- NVIVO ile Geçerlilik Güvenirlilik Testi

Eğitimler