İzmir Tınaztepe Üniversitesi
Maxqda ile Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi

İzmir Tınaztepe Üniversitesi <br />Maxqda ile Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi

Eğitimin Amacı

Nitel araştırmalarda teknoloji kullanımına dair genel bir yaklaşım oluşturmak ve nitel veri analiz programlarından birisi olan MAXQDA programının nitel verilerin toplanmasında, organizasyonunda, analizinde ve görselleştirmesinde nasıl kullanıldığını göstermektir.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Sağlık, Psikoloji, Sosyoloji, Antropoloji, İletişim ve diğer sosyal bilim alanlarında lisans düzeyinde son sınıf öğrencileri, lisansüstü öğrenciler; aynı disiplinlerde üniversite araştırma görevlileri ve öğretim üyeleri, mezunlar ve sahada çalışan araştırmacılar.

Eğitimin Kazanımları

Bu eğitim programı sonucunda katılımcıların aşağıda belirtilmiş olan alanlarda bilgi ve beceri sahibi olmaları hedeflenmektedir:

- MAXQDA ile nitel verileri bir araya getirebilir.
- Verilerin organizasyonunda, analizinde ve görsel hale getirilmesinde deneyim kazanır.
- MAXQDA’ya belgeleri yükleyebilir.
- MAXQDA’da kod oluşturabilir.
- MAXQDA’da değişken atamayabilir
- Kodlayıcılar arası uzlaşma yapabilir.
- MaxDicto işlevlerini tanımlar ve uygular.
- Betimsel Analiz yapabilir.
- Karşılaştırmalı analiz yapabilir.
- İlişkisel analiz yapabilir.

Eğitim Hakkında

Eğitimin Yöntemi:

Eğitim Süresi: Eğitim 11 saatten oluşmaktadır. Eğitimimiz 3 gün sürecektir.

Eğitim Şekli: Canlı / Online
Eğitimin tamamı uzaktan eğitim formatındadır. Katılımcılara kurs paketi şeklinde sunulmaktadır.

Eğitim kaynakları:

- Dijital ders materyalleri (sunum notları) ve asenkron video kayıtları. - Bilgi dokümanları.
- Örnek Veri Setleri.
- Kaynak Kitap Önerileri.

Devam Zorunluluğu:

Katılım belgesine hak kazanmak için online eğitime aktif devam şartı vardır. Katılımcıların kameralarını açık bulundurmaları beklenmektedir. Derslerin en az %70’ine katılma zorunluluğu vardır.

Belgelendirme:

Eğitimlerini devam şartını sağlayarak tamamlayan katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Kurs Ücreti: 600 TL + KDV

Eğitimciler

Fırat YILMAZ

Eğitim İçerikleri

MODÜL 1- MAXQDA İLE NİTEL VERİ ANALİZİ

MD 1- DERS 1- Belgeleri Alma
MD 1- DERS 2- Kod Oluşturma
MD 1- DERS 3- Değişken Atama
MD 1- DERS 4- Kodlayıcılar Arası Uzlaşma
MD 1- DERS 5- MaxDicto İşlevleri
MD 1- DERS 6- Betimsel Analiz
MD 1- DERS 7- Karşılaştırmalı Analiz MD 1- DERS 8- İlişkisel Analiz

Eğitimler