İzmir Tınaztepe Üniversitesi
Masal Anlatıcılığı Eğitimi Programı

İzmir Tınaztepe Üniversitesi<br>Masal Anlatıcılığı Eğitimi Programı

Eğitimin Amacı

Herkes masal anlatabilir.
Hatta;
Herkes masal anlatmalı.
Çünkü ;
Hayal etmeye ve umuda ihtiyacımız var.
İyimserliğe ve iyiliğe ihtiyacımız var.
Yaşama ve özümüze güvenmeye ihtiyacımız var.
Çalışmaya, gayret etmeye, temiz kalpli olmaya inanmaya ihtiyamız var.
Sevmeye, sevilmeye ve sevginin gücünü hissetmeye ihtiyacımız var.
Cesarete ihtiyacımız var.
Köklerimizle bağ kurarak büyümeye ihtiyacımız var.
Anlamaya, anlatmaya ve dinlemeye ihtiyacımız var.
Hikayelerimizi paylaşmaya, dilimizi ortaklaştırmaya ihtiyacımız var.
Ve tüm bunları birlikte yapmaya,
Birlikte olmaya ihtiyacımız var.

İlk masalı kim, nerede, ne zaman anlattı?
Tüm araştırmalar, masalların yeryüzünde ilk “söz” söylendiği günden bu yana var olduğuna çıkıyor. Masallar, söyleyeni bilinmeyen, insanlığın “somut olmayan ortak / anonim kültürel mirası”dır. Masallar dil, din, ırk, cins farkı olmadan insanlığın ortak özlemini ve yolculuğunu anlatırlar binlerce yıldır yeryüzünün her köşesinde.

Dili unutup, neredeyse emojilerle ve toplam 50 sözcükle iletişim kurmaya başladığımız bu dijital çağda masalların zengin ve renkli anlatımını, katman katman kendini açan “anlam” dünyasını tanımaya her zamankinden çok ihtiyacımız var.

Yediden yetmişe masalların her yaşa ve seviyeye anlatacak bir şeyleri vardır. Çünkü masallarda hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Dili semboliktir. “İnsan olmanın” evrensel mesajlarını / derslerini öyle bir zerafetle, güzellikle iletir ki onu alıp kabul ettiğinizi, yaşamınızda uygulamaya başladığınızı fark bile etmezsiniz.

İş bu “Masal Anlatıcılığı Eğitimi” ile meraklısı için;  tüm bunları ve çok daha fazlasını kapsayan masal dünyasına bir kapı aralamayı hedefliyoruz.

Eğitimin amacı, her bir kurs katılımcısına geleneksel masal anlatıcılığının ve çağdaş anlatı sanatının temellerini öğreterek, kendi “otantik sesini”  bulmak ve özgün bir masal anlatıcısı olmak yolunda bireysel yolculuğuna çıkacak temel donanımı ve

Eğitime Kimler Katılabilir?

Masal dünyasını tanımak ve çağdaş bir masal anlatıcısı olmak isteyen 18 yaşından büyük tüm yetişkinler bu eğitime katılabilirler.

Eğitimin Kazanımları

Bu kurs, her yaştan meraklısını ve özellikle gençlerimizi masal anlatıcılığı yolculuğuna başlatmak için düzenlenmiştir. Bu sonsuz bir yolculuktur. Asıl keyfi yolda olmaktır.
Halk  kültürümüzde Meddahlık, Dengbejlik, Orta Oyunu, Destancılık, Aşıklık gibi bir söz ve anlatı sanatı olan masal veya hikaye anlatıcılığı, yüzyıllardır toplumumuzda kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli rol oynamıştır. Halk hikayeleri, masallar, meseller, kıssalar, fıkralar, nükteler, mavra’lar, memoratlar vb. hep bu anlatıcılar tarafından uzun gecelerde ateş başlarında, soba ve mangal etraflarında ya da yıldızlı gökyüzlerinin altında anlatıla gelmiştir.
Kurs katılımcıları geleneksel ve çağdaş masal/ hikaye anlatıcılığı sanatının temellerini öğrenecektir.
Topluluk önünde konuşma, anlatma özgüvenleri gelişecektir.
Duygu ve düşüncelerini zengin ve özgün bir dille anlatma cesareti ve bu yönde kendisini geliştirme metod ve motivasyonu kazanacaktır.
Masallardaki sembolik dilin temellerini öğrenecektir.
Türk ve Dünya masalları külliyatını tanıyacaktır.
Yaşama, gerçeklerin yanı sıra masalların dünyasından da bakmayı deneyimleyecektir.

Ne Öğreneceksiniz?
Kurs katılımcıları;
Masalların önemini,
Masalların 7’den 70’e herkes için olduğunu,
Masalların içindeki şifa / terapi  gücünü,
Masalların sembolik dilini,
Masalların diğer sanat dalları ile ilişkisini ve tarihsel sürecini,
Çağdaş Masal Anlatıcılığının diğer performans sanatları ile farkını,
Kendi özgün / otantik masal anlatıcısı sesini araştırmayı ve bulmayı,
Türk masallarını,
Dünya masallarını,
Çocuk gelişiminde masalların rolünü,
Kendi özgün masal versiyonlarını oluşturmayı,
Çağdaş anlatıcılık sanatının (ÇAS), geleneksel anlatıcılıktan farklarını ve temel ilkelerini öğreneceklerdir. 

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR
Dr.Öğr. Üyesi Ayşegül DÖNMEZ
Dr.Öğr. Üyesi Çiler ELMAS
Yeryüzü Masalcısı Asuman Memen

Eğitim Hakkında

Eğitimin Yöntemi
Eğitim Süresi:
Yüzyüze Eğitim süresi;  Toplam 5 gün / 35 saattir.  (Günde 7 saatlik oturumlar halinde / 1 saat öğle arası)
Online Eğitim olarak düzenlenmesi halinde aynı program, 11 gün / günde 3 saat canlı buluşma ve 5 saat uygulama olarak gerçekleştirilecektir.
Eğitim Şekli: Yüzyüze veya Online olarak verilebilecektir.

Belgelendirme: Kurs sonunda katılımcılara İzmir Tınaztepe Üniversitesi ve Yeryüzü Masalcısı Asuman Memen onaylı Masal Anlatıcısı Belgesi verilecektir. 

Katılımcı Sayısı:
Yüzyüze eğitimde en fazla 30 kişi en az 20 kişi;
Online eğitim olması halinde iztüsem’nin belirlediği sayıya uyulacaktır.

Eğitim Ücreti: 1000 TL

Eğitim Kaynakları

Eğitmenin özgün ders notları PDF görseller ile Online eğitim yöntemleri kullanılarak yürütülecektir.

Sınav Formatı

Her öğrenci seçtiği geleneksel bir masalın özgün versiyonunu hazırlayarak 10 dakika olacak şekilde görüntülü masal anlatı kaydını gönderecektir. Bu kayıt uygulama saatinde canlı olarak tüm kursiyerlerle paylaşılacaktır. Kursiyerler geri bildirim verecektir. Bunun dışında sınav yapılmayacaktır.

Eğitimciler

Yeryüzü Masalcısı Asuman Memen

Eğitim İçerikleri

BİRİNCİ GÜN (7 Saat + 1 saat yemek molası)

Sunuş Konuşması
Masal Nedir, Ana Unsurları
Hikaye, Mitoloji, Efsane Nedir, Ana Unsurları
Masal Ve Diğer Anlatılar  Arasındaki Farklar
İlk Masalı Kim Anlattı
Neden Masal Anlatırız
Masalın Kaynakları / Dünya Masalları

YEMEK ARASI

Egzersizler / Bedende Rahat Olmak
Nefes Çalışması
Ses Çalışması (4 Saniye Kuralı)
Grup oyunu (Benim Adım …. , Burası Benim Yerim)
Çemberde Duygularla Yürümek
Grup Oyunu (Güzel Söz, Kötü Söz)
Son Gün İçin Çalışma Gruplarının Belirlenmesi Ve Grupların Kendilerine İsim Seçimi

KAYNAKÇA DAĞITIMI (Teksirler / Kitap Listesi)

ÖDEV 1: Dağıtlan kaynakçadan ve/veya katılımcının kendi yazdığı bir tekerleme ezberlenecek.

ÖDEV 2: Dağıtılan kaynakçadan ya da katılımcının bildiği veya istediği kısa bir masalı seçerek 4 gün boyunca öğrendikleri ışığında masalını çalışması ve son gün grup olarak masalların sunumuna hazırlanmaya başlaması.

İKİNCİ GÜN (7 Saat + 1 saat yemek molası)

Masalların Sınıflandırılması
Çerçeve Masal
Örnek Masallar
Geleneksel Anlatıcılık Ve Adım Adım Çağdaş Anlatıcılık Sanatı (ÇAS)
ÇAS’ın Diğer Sahne Sanatlarından Farkı

YEMEK ARASI

Isınma / Nefes Çalışması
Ses Çalışması
Ezberlenen Tekerlemenin Seslendirilmesi
Grupların Son Gün Sunacakları Çerçeve Masalı Oluşturmaları

ÖDEV 1: Evde kısa bir zincirleme ve/veya bir değiş – tokuş masalı yazımı

ÖDEV 2: Evde bir masal anlatımı (kişilere ve/veya bir nesneye anlatım- alınan tepkinin not edilerek 3. gün sınıfta paylaşılması

ÜÇÜNCÜ GÜN (7 Saat + 1 saat yemek molası)

Anlatacağımız Masalı Nasıl Seçeriz 
Masal Metnini Çalışmak / Teknik
Kendi Masal Versiyonumuzu Oluşturmak /  Tema- İçerik / Etik
Masalın Dili / Semboller / Metafor / İmge / Örnekler
Masalın Melodisi

YEMEK ARASI

Birlikte  Bir Masalın İskeletini Çıkaralım Ve Yeniden Giydirelim
Ses Isıtma
Evde Yazılan Zincirleme Veya Değiş-Tokuş Masallarının Anlatımı
Evde Masal Anlatımına Alınan Tepkilerin Aktarılması

ÖDEV 1: evde, 5. gün anlatacağınız masalın iskeletini çıkarın ve yeniden giydirin

ÖDEV 2: masalınızda geçen en az  3 kavrama 3 adet metafor yazın

DÖRDÜNCÜ GÜN (7 Saat + 1 saat yemek molası)

Masalların Etkisi (Masalların Mesajları Ve Terapik Etkileri)
Kahramanın Yolculuğu / Sembolik Dili Okumak
Düşünme Ve  Hayal Etme Becerileri
Yeni Masal / Yıkma Sanatı (Eskiyi Anlamak Mı, Yeni Masal Yaratmak Mı?)
Çocuklara Masal Anlatımı Ve Masal Ların Eğitimsel İşlevleri

YEMEK ARASI

Grupla Serbest Çağrışımlı Bir Masal Oluşturulması Ve Sunulması (Grup Olarak Veya Gruptan Bir Anlatıcı Seçilerek)
Bıcırca Masal Anlatımı Örneği (Anlat/Dinle/Anlat)

ÖDEV 1: Son gün (yarın) sunulacak masallara evde çalışılması (yaz/anlat/şarkı veya tekerleme ekle)

BEŞİNCİ GÜN (7 Saat + 1 saat yemek molası)

Masal Anlatıcılarına Geri Bildirim Tekniği
Grupların Hazırladıkları Masalların Sunumu  (2 Grup)

YEMEK ARASI

Grupların Hazırladıkları Masalların Sunumu  (2 Grup)
Eğitimin Değerlendirilmesi / Soru Ve Yanıtlar
Sertifika Töreni
Kapanış Şarkısı

Eğitimler