İzmir Tınaztepe Üniversitesi
Hasta ve Yaşlı Bakım Eğitimi

İzmir Tınaztepe Üniversitesi<br>Hasta ve Yaşlı Bakım Eğitimi

Eğitimin Amacı

Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitim Programının amacı; hasta ve yaşlıya kaliteli bakım vermek amacıyla yaşlı bireyi tanıyabilen, hastalığa ve yaşlılığa bağlı gelişebilecek sağlık sorunlarını saptayabilen ve bu sorunlara yönelik uygun girişimlerde bulunabilen bireylerin topluma kazandırılmasıdır.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Hemşireler, Lisans/Lisansüstü Hemşirelik öğrenciler ve ilköğretim mezunu olan kişiler katılabilir.

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR
Prof. Arzu TUNA
Doç. Dr. Gülendam HAKVERDİOĞLU YÖNT
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ÖZGÜRBÜZ
Araş.Gör. Gökşen POLAT

Eğitim Hakkında

Eğitimin Yöntemi:
Eğitim süresi: 160 saat
Eğitim şekli: Örgün/Online
-Sunumlar,
-Dijital ders materyalleri (sunum notları) ve asenkron video kayıtları
-Online (canlı) interaktif eğitim yöntemleri kullanılarak yürütülecektir.
Belgelendirme: Eğitim sonunda katılımcılara “ Sertifika Belgesi” verilir.

Katılımcı sayısı: 20 kişiyle sınırlıdır.
Eğitimlerimiz yeterli katılımcı sayısına ulaştığında açılacaktır.

Kayıt Ücreti: 800 TL+KDV
İzmir Tınaztepe Üniversitesi mensuplarına %25 indirim uygulanacaktır.

Eğitimciler

Prof. Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR
Prof. Dr. Arzu TUNA
Doç.Dr. Gülendam HAKVERDİOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ÖZGÜRBÜZ
Dr.Öğr.Üyesi Gönül DÜZGÜN
Dr.Öğr.Üyesi Merve YILMAZ
Dr.Öğr.Üyesi Ayşe ÖZDEN
Dr.Öğr. Üyesi Özgür BOZAN
Dr.Öğr. Üyesi Serap Demir YILMAZ
Öğr.Gör. Meltem ADAİÇİ
Öğr.Gör. Orhan ÇAKIR

Eğitim İçerikleri

1.GÜN

MODÜL 1- YAŞLI SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

09.00-09.30 Açılış Konuşmaları

09.30-10.10 Geriatri Kavramı
Eğitimci: Prof.Dr.Fisun Şenuzun Aykar

10.10-10.50 Yaşlı Sağlığı
Eğitimci: Prof.Dr.Fisun Şenuzun Aykar

10.50-11.10 Ara

11.10-11.50 Yaşlılıkta Sağlığın Korunması
Eğitimci: Doç.Dr. Gülendam H.Yönt

11.50-12.30 Yaşlılıkta Sağlığın Geliştirilmesi
Eğitimci: Doç.Dr. Gülendam H.Yönt

12.30-13.30 Öğlen Arası

 

MODÜL 2- YAŞLI BAKIM UYGULAMALARI

13.30-14.10 Yaşlının Evde Bakımı
Eğitmen: Dr.Öğr.Üyesi Gönül Düzgün

14.10-14.50 Yaşlının Evde Bakımı
Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Gönül Düzgün

14.50-15.30 Kurumsal Bakım
Eğitmen: Doç.Dr. Sevnaz Şahin

15.30-15.50 Ara

15.50-16.30 Gündüz Bakımevi
Eğitmen: Prof.Dr.Fisun Şenuzun Aykar

16.30-17.10 Teletıp Uygulamları ve Yaşlı Bakımı
Eğitmen: Prof.Dr.Fisun Şenuzun Aykar

17.10-18.00 Aktif Yaşlanma
Eğitmen: Doç.Dr. Sevnaz Şahin

2.GÜN

MODÜL 3- ETİK

09.00-09.40 Etik Kavramlar ve Etik İlkeler
Eğitimci: Doç.Dr. Gülendam H.Yönt

09.40-10.20 Mesleki Değerler
Eğitimci: Doç.Dr. Gülendam H.Yönt

10.20-11.00 İnsan Hakları
Eğitimci: Doç.Dr. Gülendam H.Yönt

11.00-11.20 Ara

11.20-12.00 Hasta Hakları
Eğitimci: Doç.Dr. Gülendam H.Yönt

12.00-13.00 Öğlen Arası

 

MODÜL 4- TIBBİ TERMİNOLOJİ

13.00-13.40 Göz, Kulak, Burun, Boğaz ve Deriye İlişkin Terimler
Eğitimci: Prof.Dr. Arzu Tuna

13.40-14.20 Hareket, Sinir Sistemi ve Psikiyatrik Terimler
Eğitimci: Prof.Dr. Arzu Tuna

14.20-14.40 Ara

14.40-15.20 İnsan Anatomisine İlişkin Terimler
Eğitimci: Prof.Dr. Arzu Tuna

15.20-16.00 Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler
Eğitimci: Prof.Dr. Arzu Tuna

16.00-16.40 Solunum ve Sindirim Sistemine İlişkin Terimler
Eğitimci: Prof. Dr. Arzu Tuna

16.40-17.20 Üriner, Genital ve Endokrin Sisteme İlişkin Terimler
Eğitimci: Prof.Dr. Arzu Tuna

3.GÜN

MODÜL 5- YAŞLILARDA ANATOMİK VE FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

09.00-09.40 Vücudun Temel Yapısı
Eğitimci: Dr.Öğr. Üyesi Gönül Düzgün

09.40-10.20 Vücut Sıvıları, Elektrolitleri ve Kan
Eğitimci: Dr.Öğr. Üyesi Gönül Düzgün

10.20-11.00 Dolaşım Sistemi
Eğitimci: Prof.Dr. Fisun Şenuzun Aykar

11.00 – 11.20 Ara

11.20-12.00 Solunum Sistemi
Eğitimci: Prof.Dr. Fisun Şenuzun Aykar

12.00-13.00 Öğlen Arası

13.00-13.40 Endokrin Sistemi
Eğitimci: Prof.Dr. Fisun Şenuzun Aykar

13.40-14.20 Üreme Sistemi
Eğitimci: Dr.Öğr. Üyesi Gönül Düzgün

14.20-15.00 Üriner Sistem
Eğitimci: Dr.Öğr. Üyesi Gönül Düzgün

15.00-15.20 Ara

15.20-16.00 Derinin Yapısı
Eğitimci: Dr.Öğr. Üyesi Gönül Düzgün

16.00-16.40 Duyu Organları
Eğitimci: Dr.Öğr. Üyesi Gönül Düzgün

16.40-17.20 Sinir Sistemi
Eğitimci: Dr.Öğr. Üyesi Gönül Düzgün

4.GÜN

MODÜL 5- YAŞLILARDA ANATOMİK VE FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

09.00-09.40 Sindirim Sistem
Eğitimci: Prof.Dr. Fisun Şenuzun Aykar

09.40-10.20 Hareket Sistemi
Eğitimci: Prof.Dr. Fisun Şenuzun Aykar

10.20-10.40 Ara

MODÜL 6-SİSTEM HASTALIKLAR

10.40-11.20 Dolaşım Sistemi ve Kan Hastalıkları
Eğitimci: Prof.Dr. Fisun Şenuzun Aykar

11.20-12.00 Endokrin Sistem Hastalıkları
Eğitimci: Prof.Dr. Fisun Şenuzun Aykar

12.00-13.00 Öğlen Arası

13.00-13.40 Eklem ve Duyu Organları Hastalıkları
Eğitimci: Öğr.Gör. Meltem Adaiçi

13.40-14.20 Üriner Sistem Hastalıkları
Eğitimci: Öğr.Gör. Meltem Adaiçi

14.20-15.00 Sinir Sistemi Hastalıkları
Eğitimci: Prof.Dr. Arzu Tuna

15.00-15.20 Ara

15.20-16.00 Sinir Sistemi Hastalıkları
Eğitimci: Prof.Dr. Arzu Tuna

16.00-16.40 Sindirim Sistemi Hastalıkları
Eğitimci: Prof.Dr. Fisun Şenuzun Aykar

16.40-17.20 Solunum Sistemi Hastalıkları
Eğitimci: Prof.Dr. Fisun Şenuzun Aykar

5.GÜN

MODÜL 7- YAŞLILARDA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR

09.00-09.40 Yaşlıda Deliryum ve Bakım
Eğitimci: Öğr.Gör. Meltem Adaiçi

09.40-10.20 Yaşlıda Demans/ Alzheimer ve Bakım
Eğitimci: Öğr.Gör. Meltem Adaiçi

10.20-11.00 Yaşlıda Diyabet ve Bakım
Eğitimci: Öğr.Gör. Meltem Adaiçi

11.00-11.20 Ara

11.20-12.00 Yaşlıda Hipertansiyon ve Bakım
Eğitimci: Öğr.Gör. Meltem Adaiçi

12.00 -13.00 Öğlen Arası

MODÜL 8- İLETİŞİM

13.00-13.40 İletişim İlkeleri ve Süreci
Eğitimci: Öğr.Gör. Meltem Adaiçi

13.40-14.20 İletişimi Kolaylaştıran ve Zorlaştıran Davranışlar
Eğitimci: Doç.Dr. Gülendam H.Yönt

14.20-15.00 Sözlü ve Sözsüz İletişim     
Eğitimci: Doç.Dr. Gülendam H.Yönt

15.00-15.20 Ara

15.20-16.00 Kişilerarası iletişim Toplumsal İletişim
Eğitimci: Öğr.Gör. Meltem Adaiçi

16.00-16.40 Sağlıkta İletişim
Eğitimci: Öğr.Gör. Meltem Adaiçi

16.40-17.20 Hasta ve Yaşlı Bakımında İletişim Süreci
Eğitimci: Doç.Dr. Gülendam H.Yönt

6.GÜN

MODÜL 9- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

09.00-09.40 İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları
Eğitimci: Öğr.Gör. Orhan Çakır

09.40-10.20 İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Risk Faktörleri
Eğitimci: Öğr.Gör. Orhan Çakır

10.20-11.00 İş Kazaları, Meslek Hastalıkları
Eğitimci: Öğr.Gör. Orhan Çakır

11.00-11.20 Ara

11.20-12.00 İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yasal Düzenlemeler
Eğitimci: Öğr.Gör. Orhan Çakır

12.00-13.00 Öğlen Arası

MODÜL 10- GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI

13.00-13.40 Kazaların ve Düşmelerin Önlenmesi
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer Özgürbüz

13.40-14.20 Hasta Taşıma ve Transfer Yöntemleri
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer Özgürbüz

14.20-15.00 Yaşlı Istismarı ve İhmali
Eğitimci: Doç.Dr. Gülendam H.Yönt

15.00-15.20 Ara

MODÜL 11- ENFEKSIYON HASTALIKLARINDAN KORUNMA

15.20-16.00 Enfeksiyon Kontrolü
Eğitimci: Doç.Dr. Gülendam H.Yönt

16.00-16.40 Yaşlılarda Sık Görülen Enfeksiyonlar
Eğitimci: Doç.Dr. Gülendam H.Yönt

16.40-17.20 Enfeksiyon Hastalıklarında Koruyucu Önlemler
Eğitimci: Doç.Dr. Gülendam H.Yönt

7.GÜN

MODÜL 12-YAŞAM BULGULARI

09.00-09.40 Vücut Sıcaklığının Ölçülmesi ve Dengede Tutulması
Eğitimci: Doç.Dr. Gülendam H.Yönt

09.40-10.20 Nabzın Değerlendirilmesi
Eğitimci: Doç.Dr. Gülendam H.Yönt

10.20-11.00 Solunumun Değerlendirilmesi
Eğitimci: Doç.Dr. Gülendam H.Yönt

11.00-11.20 Ara

11.20-12.00 Kan Basıncının Ölçülmesi
Eğitimci: Doç.Dr. Gülendam H.Yönt

12.00-13.00 Öğlen Arası

MODÜL 13- GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ

13.00-13.40 Beslenme Gereksinimi
Eğitimci: Doç.Dr. Gülendam H.Yönt

13.40-14.20 Beslenme Gereksinimi
Eğitimci: Doç.Dr. Gülendam H.Yönt

14.20 - 15.00 Uyku Gereksinimi
Eğitimci: Doç.Dr. Gülendam H.Yönt

15.00-15.20 Ara

15.20-16.00 Boşaltım Gereksinimi
Eğitimci: Doç.Dr. Gülendam H.Yönt

16.00-16.40 Solunum Gereksinimi
Eğitimci: Doç.Dr. Gülendam H.Yönt

16.40-17.20 Pozisyon ve Egzersiz Gereksinimi
Eğitimci: Dr.Öğr.Özgür Bozan

8.GÜN

MODÜL 14- KİŞİSEL BAKIM

09.00-09.40 Hijyen Kuralları
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer Özgürbüz

09.40-10.20 Vücut temizliği ve önemi
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer Özgürbüz

10.20-11.00 Kişisel Bakım Gereksinimleri
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer Özgürbüz

11.00-11.20Ara

11.20-12.00 Cilt Bakımı
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer Özgürbüz

12.00-13.00 Öğlen Arası

13.00-13.40 Ağız ve Diş Bakımı
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer Özgürbüz

13.40-14.20 Kulak Bakımı, Göz Bakımı
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer Özgürbüz

14.20-15.00 Burun Bakımı,Ayak ve Tırnak Bakımı
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer Özgürbüz

15.00-15.20 Ara

15.20-16.00 Yatak Banyosu 
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer Özgürbüz

16.00-16.40 Yatak Banyosu ve Masaj
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer Özgürbüz

16.40-17.20 Yaşlılarda Giyinme Yaşam Alanını Düzenleme
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer Özgürbüz

9.GÜN

MODÜL 15- BESLENME

09.00-09.40 Yeterli ve Dengeli Beslenme, Sağlıklı Beslenme İlkeleri
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Armağan Yürük

09.40-10.20 Besin Grupları ve Besin Öğeleri
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Armağan Yürük

10.20- 11.00 Beslenme Yetersizliği ve Tedavi Yöntemleri
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Merve Yılmaz

11.00-11.20 Ara

11.20-12.00 Sindirim Sistemi Hastalarında Beslenme ve Önemi
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Merve Yılmaz

12.00-13.00 Öğlen Arası

13.00-13.40 Diyabet Hastalarında Beslenme ve Önemi
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Merve Yılmaz

13.40-14.20 Böbrek Hastalarında Beslenme ve Önemi
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Merve Yılmaz

14.20-15.00 Kanser Hastalarında Beslenme ve Önemi
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Merve Yılmaz

15.00-15.20 Ara

15.20-16.00 Nörolojik Hastalarda Beslenme ve Önemi
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Merve Yılmaz

16.00-16.40 Kalp Hastalarında Beslenme ve Önemi
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Serap Demir Filiz

16.40-17.20 Enfeksiyon Hastalarında Beslenme ve Önemi
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Serap Demir Filiz

10.GÜN

MODÜL 16- BOŞALTIM

09.00-09.40 Normal Boşaltım ve İdrarın Özellikleri
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer Özgürbüz

09.40-10.20 Katater Bakımı
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer Özgürbüz

10.20-11.00 Üriner İnkontinans
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer Özgürbüz

11.00-11.20 Ara

11.20-12.00 Üriner İnkontinansta Bakım
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer Özgürbüz

12.00-13.00 Öğlen Arası

13.00-13.40 Fekal İnkontinans ve Bakımı
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer Özgürbüz

MODÜL 17- YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE EGZERSİZ

13.40-14.20 Yaşlılarda Kas İskelet Sistemi Hastalıkları ve Fizyoterapisi
Eğitimci: Dr. Öğr. Üyesi Özgür Bozan

14.20-15.00 Yaşlılarda Fiziksel Aktivite ve Egzersizin Önemi
Eğitimci: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Özden

15.00-15.20 Ara

15.20-16.00 Yaşlı ve Hastalarda Fiziksel Aktivite ve Egzersizler
Eğitimci: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Özden

16.00-16.40 Yaşlılarda Düşmelerin Önlenmesi ve Fizyoterapisi
Eğitimci: Dr. Öğr. Üyesi Özgür Bozan

16.40-17.20 Bakım Veren Kişilerin Vücut Mekaniğini Koruma ve Doğru Kullanma
Eğitimci: Dr. Öğr. Üyesi Özgür Bozan

11.GÜN

MODÜL 18-YATAK YARALARI VE KORUYUCU ÖNLEMLER

09.00-09.40 Hasta ve Yaşlıda Gelişebilecek Yatak Yaraları
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer Özgürbüz

09.40-10.20 Yatak Yaralarının Sınıflandırılması
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer Özgürbüz

10.20-11.00 Yatak Yarasının Gelişmesine Neden Olan Faktörler
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer Özgürbüz

11.00-11.20 Ara

11.20-12.00 Normal Yara İyileşme Süreci
Eğitimci: Prof.Dr. Arzu Tuna

12.00-13.00 Öğlen Arası

13.00-13.40 Yara İyileşme Sürecini Etkileyen Faktörler
Eğitimci: Prof.Dr. Arzu Tuna

13.40-14.20 Yara İyileşmesinde Oluşabilecek Komplikasyonlar
Eğitimci: Prof.Dr. Arzu Tuna

14.20-15.00 Yara Bakımı
Eğitimci: Prof.Dr. Arzu Tuna

15.00-15.20 Ara

MODÜL 19- AĞRI YÖNETİMİ

15.20-16.00 Ağrı ile İlgili Kavramlar
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer Özgürbüz

16.00-16.40 Ağrı Fizyolojisi
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer Özgürbüz

16.40-17.20 Ağrının Sınıflandırılması
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer Özgürbüz

12.GÜN

MODÜL 19- AĞRI YÖNETİMİ

09.00-09.40 Ağrının Değerlendirilmesi
Eğitimci: Dr.Öğr. Üyesi Gönül Düzgün

09.40-10.20 Ağrıyı Artıran ve Azaltan Faktörler
Eğitimci: Dr.Öğr. Üyesi Gönül Düzgün

10.20-11.00 Ağrıyla Baş Etmede Kullanılan Farmakolojik Yöntemler
Eğitimci: Dr.Öğr. Üyesi Gönül Düzgün

11.00-11.20 Ara

11.20-12.00 Ağrı İle Baş Etmede Kullanılan Nonfarmakolojik Yöntemler
Eğitimci: Dr.Öğr. Üyesi Gönül Düzgün

12.00-13.00 Öğlen Arası

MODÜL 20- İLAÇ KULLANIMI

13.00-13.40 İlaç Tedavisi İlkeleri
Eğitimci: Öğr.Gör. Meltem Adaiçi

13.40-14.20 Dolaşım ve Solunum Sistemi İlaçları
Eğitimci: Öğr.Gör. Meltem Adaiçi

14.20-15.00 Kemoterapotik İlaçlar
Eğitimci: Öğr.Gör. Meltem Adaiçi

15.00-15.20 Ara

15.20-16.00 Sindirim ve Üriner Sistem İlaçları
Eğitimci: Öğr.Gör. Meltem Adaiçi

16.00-16.40 Sinir ve Endokrin Sistem İlaçları
Eğitimci: Öğr.Gör. Meltem Adaiçi

16.40-17.20 İlaç Etkileşimine Neden Olan Durumlar
Eğitimci: Öğr.Gör. Meltem Adaiçi

13.GÜN

MODÜL 20- İLAÇ KULLANIMI

09.00-09.40 Günlük Ilaç Takibi Ve Düzenlenmesi
Eğitimci: Dr.Öğr. Üyesi Gönül Düzgün

09.40-10.20 Akılcı İlaç Kullanımı Kavramı
Eğitimci: Dr.Öğr. Üyesi Gönül Düzgün

10.20-11.00 Akılcı İlaç Kullanımında Dikkat Edilecek Durumlar
Eğitimci: Dr.Öğr. Üyesi Gönül Düzgün

11.00-11.20 Ara

11.20-12.00 Akılcı İlaç Kullanımında Hasta ve Yakınlarının Bilmesi Gerekenler
Eğitimci: Dr.Öğr. Üyesi Gönül Düzgün

12.00-13.00 Öğlen Arası

13.00-13.40 Çoklu İlaç Kullanımı
Eğitimci: Dr.Öğr. Üyesi Gönül Düzgün

MODÜL 21- EV KAZALARINDA ALINACAK ÖNLEMLER

13.40-14.20 Sık Maruz Kalınan Ev Kazaları
Eğitimci: Öğr.Gör. Orhan Çakır

14.20-15.00 Ev Kazalarında Korunmak İçin Yapılması Gerekenler
Eğitimci: Öğr.Gör. Orhan Çakır

15.00-15.20 Ara

15.20-16.00 Ev Kazalarına Maruz Kaldıktan Sonra Yapılması Gerekenler
Eğitimci: Öğr.Gör. Orhan Çakır

16.00-16.40 Ev Kazalarına Maruz Kaldıktan Sonra Yapılması Gerekenler
Eğitimci: Öğr.Gör. Orhan Çakır

14.GÜN

MODÜL 22- YAŞLILARDA İLK YARDIM

09.00-09.40 İlk yardımın Temel Kavram ve İlkeler
Eğitimci: Dr.Öğr. Üyesi Gönül Düzgün

09.40-10.20 İlk Yardımın Amaçları ve Temel Uygulamalar
Eğitimci: Dr.Öğr. Üyesi Gönül Düzgün

10.20-11.00 Olay Yerinin Değerlendirilmesi
Eğitimci: Dr.Öğr. Üyesi Gönül Düzgün

11.00-11.20 Ara

11.20-12.00 Hasta Yaralı Taşıma Kuralları
Eğitimci: Dr.Öğr. Üyesi Gönül Düzgün

12.00-13.00 Öğlen Arası

13.00-13.40 Temel yaşam desteği ve 112
Eğitimci: Prof.Dr. Arzu Tuna

13.40-14.20 Bilinci Kapalı Hasta
Eğitimci: Prof.Dr. Arzu Tuna

14.20-15.00 Kanamalar ve Yaralanmalarda İlk yardım
Eğitimci: Prof.Dr. Arzu Tuna

15.00-15.20 Ara

15.20-16.00 Göze,Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçması Durumunda İlk Yardım
Eğitimci: Öğr.Gör. Meltem Adaiçi

16.00-16.40 Şokta İlk Yardım
Eğitimci: Prof.Dr. Arzu Tuna

16.40-17.20 Boğulmalar ve Solunum Yolunun Tıkanması
Eğitimci: Öğr.Gör. Meltem Adaiçi

15.GÜN

MODÜL 22- YAŞLILARDA İLK YARDIM

09.00-09.40 Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlk yardım
Eğitimci: Öğr.Gör. Meltem Adaiçi

09.40-10.20 Hipoglisemi ve Hiperglisemi
Eğitimci: Öğr.Gör. Meltem Adaiçi

10.20-11.00 Göğüs Ağrısı
Eğitimci: Prof.Dr. Arzu Tuna

11.00-11.20 Ara

11.20-12.00 Epilepsi Nöbeti
Eğitimci: Prof.Dr. Arzu Tuna

12.00-13.00 Öğlen Arası

13.00-13.40 Cisim Saplanması
Eğitimci: Prof.Dr. Arzu Tuna

13.40-14.20 Trafik Kazaları
Eğitimci: Öğr.Gör. Meltem Adaiçi

14.20-15.00 Zehirlenmeler
Eğitimci: Öğr.Gör. Meltem Adaiçi

15.00-15.20 Ara

15.20-16.00 Kırık-çıkık-burkulmalar İlk Yardım
Eğitimci: Prof.Dr. Arzu Tuna

16.00-16.40 Elektrik Çarpması
Eğitimci: Prof.Dr. Arzu Tuna

16.40-17.20 Hayvan Isırma ve Sokmalarında İlk Yardım
Eğitimci: Öğr.Gör. Meltem Adaiçi

17.20-18.00 Diğer Acil Durumlarda İlk Yardım
Eğitimci: Öğr.Gör. Meltem Adaiçi

16.GÜN

MODÜL 23- AKIL VE RUH SAĞLIĞI

09.00-09.40 Sağlıklı Yaşam İçin Akıl ve Ruh Sağlığının Önemi
Eğitimci: Öğr.Gör. Orhan Çakır

09.40-10.20 Kişisel ve Çevresel Faktörlerin Ruh Sağlığına Etkileri
Eğitimci: Öğr.Gör. Orhan Çakır

11.00-11.20 Ara

10.20-11.00 Akıl ve Ruh Sağlığını Koruma
Eğitimci: Öğr.Gör. Orhan Çakır

11.20-12.00 Yaşlılarda Davranış Değişiklikleri ve Öneriler
Eğitimci: Öğr.Gör. Orhan Çakır

12.00-13.00 Öğlen Arası

MODÜL 24- REHABİLİTASYON

13.00-13.40 Yaşlılarda Rehabilitasyon Hizmetleri
Eğitimci: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZDEN

13.40-14.20 Yaşlılarda Boş Zaman Aktiviteleri
Eğitimci: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZDEN

14.20-15.00 Yaşlılarda Günlük Yaşam Aktiviteleri
Eğitimci: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZDEN

15.00-15.20 Ara

MODÜL 25- AĞIR HASTALIK VE VEFAT DURUMU

15.20-16.00 Ölüm Kavramı
Eğitimci: Öğr.Gör. Orhan Çakır

16.00-16.40 Ölüm ve Yas Süreci
Eğitimci: Öğr.Gör. Orhan Çakır

16.40-17.20 Evde Ölüm Durumunda Yapılması Gerekenler
Eğitimci: Öğr.Gör. Orhan Çakır

17.20-18.00 Eğitimin Değerlendirilmesi ve Kapanış

Eğitimler