İzmir Tınaztepe Üniversitesi
Hasta Kabul ve Tıbbi Sekreterlik Eğitimi

İzmir Tınaztepe Üniversitesi<br>Hasta Kabul ve Tıbbi Sekreterlik Eğitimi

Eğitimin Amacı

Hasta Kabul ve Tıbbi Sekreterlik Sertifika Programı; özel veya devlet hastanelerinde, özel muayenehanelerde, aile hekimliği merkezlerinde çalışmakta bulunan tıbbi sekreterlerin çalışmakta olan veya bu iş yerlerinde işe başlayacak olan adayların çalışabilmeleri için zorunlu tutulan bir eğitim programıdır.
Kurs, hastane otomasyon programını kullanabilme bilgilerini kazandırmakta ve kişilerin bu alanda rahatlıkla çalışabilmelerini sağlamak amacıyla bu program planlanmıştır.
Hasta Kabul ve Tıbbi Sekreterlik İstihdam Alanları / İş Olanakları
– Devlet, üniversite ya da araştırma hastanelerinde (Sözleşmeli olarak),
– Özel hastanelerde (Kadrolu olarak),
– Sağlık ocaklarında,
– Polikliniklerde,
– Tıbbi laboratuvarlarda,
– Aile hekimleri merkezlerinde,
– Diş hekimleri muayenelerinden,
– Tıp merkezleri v.b. yerlerde çalışabilirler.
Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik diploması sahiplerinin asli görevi başhekim sekreterliğidir. Hasta kabul görevlileri ise hasta karşılama, hasta yönlendirme, danışma hizmetleri vb hizmetlerin yürütülmesinin sağlamaktadırlar.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Ortaöğretim veya Lise mezunu olan kişiler katılabilir.

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR
Prof. Dr. Arzu TUNA
Doç.Dr. Gülendam HAKVERDİOĞLU YÖNT
Dr. Öğretim Üyesi Nilüfer ÖZGÜRBÜZ
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül DÖNMEZ
Dr. Öğr. Üyesi Çiler ELMAS

Eğitim Hakkında

Eğitimin Yöntemi:
Eğitim Süresi: 4 gün /32 saat
Eğitim Şekli: Örgün/Online
-Sunumlar,
-Dijital ders materyalleri (sunum notları) ve asenkron video kayıtları
-Online (canlı) interaktif eğitim yöntemleri kullanılarak yürütülecektir.

Belgelendirme: Eğitim sonunda katılımcılara “Sertifika Belgesi” verilir.

Katılımcı Sayısı: 20 kişiyle sınırlıdır.
Eğitimlerimiz yeterli katılımcı sayısına ulaştığında açılacaktır.

Kayıt Ücreti: 800 TL+KDV

Eğitimciler

Prof. Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR
Prof. Dr. Gül ERTEM
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül DÖNMEZ
Dr. Öğr. Üyesi Çiler ELMAS
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül DÖNMEZ
Dr. Öğr. Üyesi Çiler ELMAS
Dr. Öğr. Üyesi Merve Yılmaz
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Özden

Eğitim İçerikleri

MODÜL 1- SAĞLIK HİZMETLERİ VE KURULUŞLARI

MD 1- DERS 1-  Sağlık kuruluşlarının tanımı ve türleri
MD 1-DERS 2-  Tedavi hizmetleri
MD 1-DERS 3-  Rehabilitasyon hizmetleri
MD 1- DERS 4-  Sağlığın korunması hizmetleri
MD 1- DERS 5-  Sağlığın geliştirilmesi hizmetleri

MODÜL 2- İLETİŞİM TEKNİKLERİ ve HASTA HAKLARI EĞİTİMİ

MD 2- DERS 1- İletişim nedir? Kişiler arası iletişimin türleri nelerdir?
MD 2- DERS 2- Etkili iletişim yöntemleri
MD 2- DERS 3- Hasta ve hasta yakınları ile iletişim tekniklerinde dikkat edilmesi gerekenler
MD 2- DERS 4- Sağlık ekibi ile iletişim tekniklerinde dikkat edilmesi gerekenler
MD 2- DERS 5- İletişimde problem çözme  
MD 2- DERS 6- Hasta hakları ve tarihsel gelişimi
MD 2- DERS 7- Hasta hakları ve yasal mevzuat
MD 2- DERS 7- Hasta hakları birimi iş akışı

MODÜL 3- GENEL SAĞLIK BİLGİSİ EĞİTİMİ

MD 3- DERS 1- Genel sağlık bilgisi
MD 3- DERS 2- Vücut yapısının tanınması
MD 3- DERS 3- Vücut yapısındaki sistemler-1- Solunum Sistemi
MD 3- DERS 4- Vücut yapısındaki sistemler-2 - Kardiyovasküler Sistem
MD 3- DERS 5- Vücut yapısındaki sistemler-3 - Sindirim Sistemi
MD 3- DERS 6- Vücut yapısındaki sistemler-4 - Üriner Sistemi
MD 3- DERS 7- Vücut yapısındaki sistemler-5 - Kas Fizyolojisi
MD 3- DERS 8- Vücut yapısındaki sistemler-6 - Üreme sistemi
MD 3- DERS 9- Farmakoloji, laboratuvar, radyoloji vb genel kavramlar

MODÜL 4- HASTA KABUL EĞİTİMİ

MD 4- DERS 1- Hasta kabul çeşitleri ve yöntemleri
MD 4- DERS 2- Hasta kabul türüne göre dosya hazırlanması
MD 4- DERS 3- Hasta dosyalarının numaralandırma, sıralanması
MD 4- DERS 4- Hasta dosyalarının önemi, düzenlemesi ve kapsamı
MD 4- DERS 5- Hasta indeks kartlarının düzenlenmesi
MD 4- DERS 6- Hastalık ve ameliyat indeksleri,
MD 4- DERS 7- İndekslerinin kullanım amaçları, indekslerinin içeriği

MODÜL 5- BİLGİSAYAR KULLANIMI EĞİTİMİ

MD 5- DERS 1-  Bilgisayar Eğitimi – Sağlık kuruluşlarında kullanılan kayıt sistemleri
MD 5- DERS 2- Dijital dosyalama teknikleri
MD 5- DERS 3- Dijital veriye ulaşma
MD 5- DERS 4-  Bilgisayarda dokümantasyon hazırlama-1- Word dosyası açma-kaydetme,   Word ile yazı  hazırlama, yazı font ve boyutlar, tablo hazırlama, diğer sekmeler ve detaylar, yazdırma
MD 5- DERS 5- Bilgisayarda dokümantasyon hazırlama-2- Excel dosyası açma-kaydetme, yazı font ve boyutlar,   diğer sekmeler ve detaylar 
MD 5- DERS 6- Bilgisayarda dokümantasyon hazırlama-3-Excelde veri analizi ve istatistik
MD 5- DERS 7- Bilgisayarda dokümantasyon hazırlama-4-Excelde tablo hazırlama, temel dört işlem, genel sekme ve fonksiyonlar, yazdırma

MODÜL 6- TIBBİ SEKRETERLİK EĞİTİMİ

MD 6- DERS 1- Tıbbi sekreterin önemi ve tıbbi sekreterin özellikleri
MD 6- DERS 2- Tıbbi sekreter protokol kuralları
MD 6- DERS 3- Telefonla randevu oluşturma ve dikkat edilecek hususlar
MD 6- DERS 4- Kurum içi yazışmalar, kurumlar arası yazışmalar, raporlar, tutanaklar
MD 6- DERS 5- Tıbbi dokümanların temel özellikleri
MD 6- DERS 6- Hasta dosyaları arşivi komitesi ve arşivleme yönetim ve organizasyonu
MD 6- DERS 7- Hastalıkların uluslararası dokümantasyon sistemi (ICD Kodlaması)
MD 6- DERS 8- Tıbbi dokümanların ve hasta dosyalarının hukuki durumu
MD 6- DERS 9- Ayaktan hasta işlemleri
MD 6- DERS 10- Yatan hasta taburculuk işlemleri

Eğitimler