İzmir Tınaztepe Üniversitesi
Hasta Kabul ve Tıbbi Sekreterlik Eğitimi

İzmir Tınaztepe Üniversitesi<br>Hasta Kabul ve Tıbbi Sekreterlik Eğitimi

Eğitimin Amacı

Hasta Kabul ve Tıbbi Sekreterlik Sertifika Programı; özel veya devlet hastanelerinde, özel muayenehanelerde, aile hekimliği merkezlerinde çalışmakta bulunan tıbbi sekreterlerin çalışmakta olan veya bu iş yerlerinde işe başlayacak olan adayların çalışabilmeleri için zorunlu tutulan bir eğitim programıdır.
Kurs, hastane otomasyon programını kullanabilme bilgilerini kazandırmakta ve kişilerin bu alanda rahatlıkla çalışabilmelerini sağlamak amacıyla bu program planlanmıştır.
Hasta Kabul ve Tıbbi Sekreterlik İstihdam Alanları / İş Olanakları
– Devlet, üniversite ya da araştırma hastanelerinde (Sözleşmeli olarak),
– Özel hastanelerde (Kadrolu olarak),
– Sağlık ocaklarında,
– Polikliniklerde,
– Tıbbi laboratuvarlarda,
– Aile hekimleri merkezlerinde,
– Diş hekimleri muayenelerinden,
– Tıp merkezleri v.b. yerlerde çalışabilirler.
Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik diploması sahiplerinin asli görevi başhekim sekreterliğidir. Hasta kabul görevlileri ise hasta karşılama, hasta yönlendirme, danışma hizmetleri vb hizmetlerin yürütülmesinin sağlamaktadırlar.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Ortaöğretim veya Lise mezunu olan kişiler katılabilir.

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR
Prof. Dr. Arzu TUNA
Doç.Dr. Gülendam HAKVERDİOĞLU YÖNT
Dr. Öğretim Üyesi Nilüfer ÖZGÜRBÜZ
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül DÖNMEZ
Dr. Öğr. Üyesi Çiler ELMAS
Arş. Gör. Gökşen POLAT TOPÇUOĞLU

Eğitim Hakkında

Eğitimin Yöntemi:
Eğitim Süresi: 4 gün /32 saat
Eğitim Şekli: Örgün/Online
-Sunumlar,
-Dijital ders materyalleri (sunum notları) ve asenkron video kayıtları
-Online (canlı) interaktif eğitim yöntemleri kullanılarak yürütülecektir.

Belgelendirme: Eğitim sonunda katılımcılara “Sertifika Belgesi” verilir.

Katılımcı Sayısı: 20 kişiyle sınırlıdır.
Eğitimlerimiz yeterli katılımcı sayısına ulaştığında açılacaktır.

Kayıt Ücreti: 800 TL+KDV

Eğitimciler

Prof. Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR
Doç Dr.Gülendam Hakverdioğlu Yönt
Dr. Öğr. Üyesi  Merve Yılmaz
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Özden
Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Dönmez
Dr. Öğretim Üyesi Çiler Yeyğel
Dr. Öğretim Üyesi Özgür Bozan
Dr. Öğretim Üyesi Elif Ebru Ermiş
Öğretim Üyesi Dr. Ümit Toktaş
Araş. Gör. Gökşen Polat Topçuoğlu
Alev Sarıhan
Elvan Turgil
Uzman Mert Ala
Uzman Semih Çalışkan

Eğitim İçerikleri

MODÜL 1- SAĞLIK HİZMETLERİ VE KURULUŞLARI
MODÜL 2- İLETİŞİM TEKNİKLERİ VE HASTA HAKLARI EĞİTİMİ

09.00-09.45 - Sağlık kuruluşlarının tanımı ve türleri - Dr. Öğr. Üyesi  Merve Yılmaz

09.45-10.30 - Tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri - Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Özden

10.30-10.45 - Ara

10.45-11.30 - Sağlığın korunması ve geliştirilmesi hizmetleri - Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Özden

11.30-12.15 - Hasta ve hasta yakınları ile iletişim teknikleri - Doç Dr.Gülendam Hakverdioğlu Yönt

12.15-13.00 - Öğle Arası

13.00-13.45 - Sağlık ekibi ile iletişim teknikleri - Doç Dr.Gülendam Hakverdioğlu Yönt

13.45-14.30 - Kriz ve Problem çözme yaklaşımları - Araş. Gör. Gökşen Polat Topçuoğlu

14.30-14.45 - Ara

14.45-15.30 - Hasta hakları tarihsel gelişimi ve yasal mevzuat - Araş. Gör. Gökşen Polat Topçuoğlu

15.30-16.15 - Hasta hakları birimi iş akışı-1 - Alev Sarıhan

16.15-17.00 - Hasta hakları birimi iş akışı-2 - Alev Sarıhan

MODÜL 3- GENEL SAĞLIK BİLGİSİ EĞİTİMİ

09.00-09.45 - Vücut yapısındaki sistemler - Genitoüriner Sistem - Dr.Öğretim Üyesi Ayşegül Dönmez

09.45-10.30 - Vücut yapısındaki sistemler - Solunum Sistemi,  Kardiyovasküler Sistem - Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar

10.30-10.45 - Ara

10.45-11.30 - Vücut yapısındaki sistemler - Duyu organları - Dr.Öğretim Çiler Yeyğel

11.30-12.15 - Vücut yapısındaki sistemler - Kas ve iskelet sistemi ve Sinir sistemi - Dr Öğretim Üyesi Özgür Bozan

12.15-13.00 - Öğle Arası

13.00-13.45 - Genel sağlık bilgisi, vücut yapısının tanınması - Araş. Gör. Gökşen Polat Topçuoğlu

13.45-14.30 - Vücut yapısındaki sistemler-  Sindirim Sistemi ve Hematoji    - Araş. Gör. Gökşen Polat Topçuoğlu

14.30-14.45 - Ara

14.45-15.30 - Radyoloji hizmetleri ve genel kavramlar - Dr Öğretim Üyesi Elif Ebru Ermiş

15.30-16.15 - Laboratuvar hizmetleri ve genel kavramla - Elvan Turgil

16.15-17.00 - Eczane hizmetleri ve genel kavramlar - Öğretim Üyesi Dr. Ümit Toktaş

 

MODÜL 4- HASTA KABUL EĞİTİMİ
MODÜL 5- TIBBİ SEKRETERLİK EĞİTİMİ

09.00-09.45 - Hasta kabul çeşitleri ve yöntemleri - Alev Sarıhan

09.45-10.30 - Hasta kabul türüne göre dosya hazırlanması, numaralandırma, sıralanması ve önemi - Alev Sarıhan

10.30-10.45 - Ara

10.45-11.30 - Hasta indeks kartlarının düzenlenmesi - Alev Sarıhan

11.30-12.15 - Hastalık ve ameliyat indeksleri, İndekslerinin kullanım amaçları, indekslerinin içeriği - Alev Sarıhan

12.15-13.00 - Öğle Arası

13.00-13.45 - Tıbbi sekreterin önemi, tıbbi sekreterin özellikleri ve protokol kuralları - Alev Sarıhan

13.45-14.30 - Telefonla randevu oluşturma (dikkat edilecek hususlar) ve Kurum içi yazışmalar, kurumlar arası yazışmalar, raporlar, tutanaklar - Alev Sarıhan

14.30-14.45 - Ara

14.45-15.30 - Tıbbi dokümanların temel özellikleri, hasta dosyaları arşivi komitesi ve arşivleme yönetim ve organizasyonu - Alev Sarıhan

15.30-16.15 - Hastalıkların uluslararası dokümantasyon sistemi (ICD Kodlaması), tıbbi dokümanların ve hasta dosyalarının hukuki durumu - Alev Sarıhan

16.15-16.30 - Ara

16.30-17.15 Ayaktan hasta ve Yatan hasta işlemleri - Alev Sarıhan

MODÜL 6- BİLGİSAYAR KULLANIMI EĞİTİMİ

09.00-09.45 - Bilgisayar Eğitimi – Sağlık kuruluşlarında kullanılan kayıt sistemleri - Uzman Mert Ala

09.45-10.30 - Dijital dosyalama teknikleri - Uzman Mert Ala

10.30-10.45 - Ara

10.45-11.30 - Dijital veriye ulaşma - Uzman Mert Ala

11.30-12.15 - Bilgisayarda dokümantasyon hazırlama-1- Word dosyası açma-kaydetme, Word ile yazı hazırlama, yazı font ve boyutlar, tablo hazırlama, diğer sekmeler ve detaylar, yazdırma - Uzman Semih Çalışkan

12.15-13.00 - Öğle Arası

13.00-13.45 - Bilgisayarda dokümantasyon hazırlama-2- Excel dosyası açma-kaydetme, yazı font ve boyutlar, diğer sekmeler ve detaylar - Uzman Semih Çalışkan

13.45-14.30 - Bilgisayarda dokümantasyon hazırlama-3-Excelde veri analizi ve istatistik - Uzman Semih Çalışkan

14.30-14.45 - Ara

14.45-15.30 - Bilgisayarda dokümantasyon hazırlama-3-Excelde veri analizi ve istatistik - Uzman Semih Çalışkan

15.30-16.15 - Bilgisayarda dokümantasyon hazırlama-4-Excelde tablo hazırlama, temel dört işlem, genel sekme ve fonksiyonlar, yazdırma - Uzman Semih Çalışkan

16.15-16.30 - Ara

16.30-17.15 - Bilgisayarda dokümantasyon hazırlama-4-Excelde tablo hazırlama, temel dört işlem, genel sekme ve fonksiyonlar, yazdırma - Uzman Semih Çalışkan

Eğitimler