İzmir Tınaztepe Üniversitesi
0-36 Ay Çocuk Bakımı Ve Bakıcılığı Eğitimi Sertifika Programı

İzmir Tınaztepe Üniversitesi<br>0-36 Ay Çocuk Bakımı Ve Bakıcılığı Eğitimi Sertifika Programı

Eğitimin Amacı

Çocuk Bakımı ve bakıcılığı ile ilgili bilgileri, bu konudaki temel süreçleri ve uygulamaları ayrıntılı bir şekilde öğrenme süreci ile bireylerin hayata geçirmelerini ve etkin olarak kullanılmasına yardımcı olmaktır. Bunun yanında Sosyal Güvenlik Kurumunca Avrupa Birliği destekli "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığı konusunda kişileri teşvik etmektir.

Eğitime Kimler Katılabilir?

 • Ankara, İstanbul, İzmir’de uygulanan “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” kapsamında; aylık 300 avro “Çalışan Anne Desteği” almak isteyen anneler tarafından istihdam edilecek çocuk bakıcıları
 • Çocuk Bakımı alanındaki yetkinliğini belgelemek isteyenler
 • İş hayatına atılacak öğrenciler ve yeni mezunlar
 • Kendini Çocuk Bakımı alanında geliştirmek isteyenler
 • Okul öncesi eğitim kurumları çalışanları
 • 0-72 ay çocuk sahibi ebeveynler
 • 0-72 ay torun sahibi büyük ebeveynler

Eğitimin Kazanımları

Okul Öncesi Dönemde;

 • Çocuk Bakımı ve Bakıcılığı alanındaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecek,
 • Alanın gerektirdiği temel yeterliliklere sahip olabilecek,
 • Alanın gerektirdiği etkinlikleri yapabilecek,
 • Alanın gerektirdiği özel yeterlilikleri kazanabilecek,
 • Araştırmaya, öğrenme ve uygulama konusunda daha yetkin olabileceklerdir.

NELER ÖĞRENİLECEK?

 • Çocuk Bakımı ve Bakıcılığı kavramları, önemi ve çalışma alanları
 • Tarih boyunca çocuk ve çocukluk kavramı
 • Büyüme ve Gelişme
 • Anne Sağlığı ve Sağlıklı Bir Annenin Çocuğun Gelişimindeki Önemi
 • 0-72 Ay Arasındaki Çocuğun Sağlığının Korunması, Çocuk Hastalıkları ve Bakımı
 • Gelişimsel Riski Olan Çocuklar ve Erken Müdahale
 • Özel Gereksinimi Olan Çocuklar ve Yaklaşım
 • Çocuk Ruh Sağlığı ve Önemi
 • Çocuklarda İlk Yardım
 • Kişilerarası İletişim ve Önemi
 • Çocukla İletişim
 • Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Gelişim Alanlarını Desteklemeye Yönelik Öneriler
 • (Bilişsel gelişim alanını destekleyen etkinlikler
 • Psiko-motor (büyük-motor kas) gelişim alanını destekleyen etkinlikler
 • Psiko-motor (küçük-motor kas) gelişim alanını destekleyen etkinlikler
 • Dil gelişimin alanını destekleyen etkinlikler
 • Sosyal ve duygusal gelişim alanını destekleyen etkinlikler
 • 0-36 Ay Öz Bakım Becerilerinin kazandırılması
 • 36-72 Ay Öz Bakım Becerilerinin kazandırılması
 • 0-36 Ay Çocuklar İçin Eğitim Programı Hazırlama
 • 36-72 Ay Çocuklar İçin Eğitim Programı Hazırlama
 • Hijyen ve Sanitasyon
 • Pandemi ve Afet Dönemlerinde Çocuğa Yaklaşım
 • Kriz Yönetimi

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül DÖNMEZ
Dr. Öğr. Üyesi Çiler ELMAS
Dr. Öğr. Üyesi Ceren GÖLBAŞI
Dr. Öğr. Üyesi Merve YILMAZ

Eğitim Hakkında

Eğitimin Yöntemi:
Eğitim süresi: Eğitim 279 ders saatinden oluşmaktadır.

Eğitim şekli: Uzaktan

Eğitim online/uzaktan eğitim formatındadır. Katılımcılara kurs paketi şeklinde sunulmaktadır ve bir günlük uygulama eğitimi bulunmaktadır. Yıl içinde planlanan uygulama eğitimlerine katılımcılar kendisi için uygun olan tarihte katılabileceklerdir.

Belgelendirme: Kurs sonunda sertifika sınavını geçen katılımcılara İzmir Tınaztepe Üniversitesi onaylı “ÇOCUK BAKIMI VE BAKICILIĞI EĞİTİMİ SERTİFİKASI” verilir.

Ödeme seçenekleri
Kurs ücreti 600TL

Eğitim Kaynakları

-Dijital ders materyalleri (sunum notları) ve asenkron video kayıtları
-Online eğitim yöntemleri kullanılarak yürütülecektir.

Sınav Formatı

Çoktan seçmelidir (test formatında).

Eğitimciler

Prof. Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR
Prof.Dr. Arzu TUNA
Doç. Dr. Gülendam YONT
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül DÖNMEZ
Dr. Öğr. Üyesi Çiler ELMAS
Dr. Öğr. Üyesi Ceren GÖLBAŞI
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KOÇER
Dr. Tüba KÜÇÜK
Dr. Öğr. Üyesi Merve YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Serap DEMİR FİLİZ
Dr. Öğr. Üyesi Armağan Aytuğ YÜRÜK
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZDEN
Dr. Öğr. Üyesi Özgür BOZAN
Dr. Öğr. Üyesi GÖNÜL DÜZGÜN
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ÖZGÜRBÜZ
Dr. Gönül KILIÇ
Çocuk Gelişim Uzmanı Sibel DUMAN
Sosyal Hizmet Uzm. Seher ÜLGEN

Eğitim İçerikleri

MODÜL 1- ÇOCUK BAKIMI VE BAKICILIĞI EĞİTİMİ

MD 1- DERS 1- Çocuk bakımı ve bakıcılığı eğitimi nedir?
MD 1- DERS 2- Çocuk bakımı ve bakıcılığı eğitimi amacı nedir?
MD 1- DERS 3- Çocuk bakımı ve bakıcılığı eğitiminin temel nitelikleri nasıl olmalıdır?
MD 1- DERS 4- Çocuk bakım elemanı kimdir? Kimler çocuk bakıcısı olabilir?
MD 1- DERS 5- Eğitimli çocuk bakım elemanın özellikleri ve görevlerini tanımak

MODÜL 2- İLETİŞİM DERSİ

MD 2- DERS 1- İletişim nedir? İletişimin önemi
MD 2- DERS 2- İletişim öğeleri ve türleri
MD 2- DERS 3- Kişiler arası iletişimin türleri nelerdir?
MD 2- DERS 4- Etkili iletişim yöntemleri- Sözlü iletişim
MD 2- DERS 5- Etkili iletişim yöntemleri- Sözsüz iletişim
MD 2- DERS 6- İletişimde görünüş ve davranışın önemi
MD 2- DERS 7- İletişim engelleri
MD 2- DERS 8- Sağlıklı iletişimin temel koşulları
MD 2- DERS 9- Problem çözme teknikleri
MD 2- DERS 10- Problem çözme basamakları
MD 2- DERS 11- Problem çözümüne yönelik etkinlikler-1
MD 2- DERS 12- Problem çözümüne yönelik etkinlikler-2
MD 2- DERS 13- Aile ile iletişimde kullanılan erişkin eğitim ilkeleri iletişim
MD 2- DERS 14- 0-36 yaş grubu çocuk ile iletişimde kullanılan eğitim ilkeleri

MODÜL 3- ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI

MD 3- DERS 1- Sağlıklı/Sağlıksız bir anne modeli ve sağlıklı annenin kavramsal çerçevesi
MD 3- DERS 2- Sağlıklı/Sağlıksız annenin fizyolojik durumu
MD 3- DERS 3- Sağlıklı/Sağlıksız annenin yaşam tarzı alışkanlıkları
MD 3- DERS 4- Sağlıklı/Sağlıksız annenin emosyonel durumu
MD 3- DERS 5- Sağlıklı/Sağlıksız annenin sosyal çevresi
MD 3- DERS 6- Sağlıklı/Sağlıksız anneni adaptasyonu
MD 3- DERS 7- Sağlıklı/Sağlıksız bir çocuk modeli ve sağlıklı annenin kavramsal çerçevesi
MD 3- DERS 8- Sağlıklı/Sağlıksız çocuğun fizyolojik durumu
MD 3- DERS 9- Sağlıklı/Sağlıksız çocuğun yaşam tarzı alışkanlıkları
MD 3- DERS 10- Sağlıklı/Sağlıksız çocuğun emosyonel durumu
MD 3- DERS 11- Sağlıklı/Sağlıksız çocuğun sosyal çevresi
MD 3- DERS 12- Sağlıklı/Sağlıksız çocuğun adaptasyonu

MODÜL 4- BİREYİN GELİŞİMİ

MD 4- DERS 1- Bireyin gelişimi ile ilgili temel kavramlar- I (Büyüme- Gelişme- Olgunlaşma-  Öğrenme- Hazırbulunuşluluk ve Eğitim)
MD 4- DERS 2- Bireyin gelişimi ile ilgili temel kavramlar- II (Büyüme- Gelişme- Olgunlaşma-  Öğrenme- Hazırbulunuşluluk ve Eğitim)
MD 4- DERS 3- Çocuğun gelişim özellikleri ve İlkeleri-I
MD 4- DERS 4- Çocuğun gelişim özellikleri ve İlkeleri-II
MD 4- DERS 5- Çocuğun gelişim dönemlerine etki eden faktörler- Biyolojik faktörler
MD 4- DERS 6- Çocuğun gelişim dönemlerine etki eden faktörler- Çevresel faktörler
MD 4- DERS 7- Çocuğun gelişim dönemleri- Bebeklik Dönemi I (0-2 Yaş)
MD 4- DERS 8- Çocuğun gelişim dönemleri II- Bebeklik Dönemi II (0-2 Yaş)
MD 4- DERS 9- Çocuğun gelişim dönemleri- Bebeklik Dönemi (0-2 Yaş)-Etkinlik I
MD 4- DERS 10- Çocuğun gelişim dönemleri- Bebeklik Dönemi (0-2 Yaş)-Etkinlik II
MD 4- DERS 11- Çocuğun gelişim dönemleri- İlk Çocukluk -Oyun Dönemi I (3-6 Yaş)
MD 4- DERS 12- Çocuğun gelişim dönemleri- İlk Çocukluk -Oyun Dönemi II (3-6 Yaş)
MD 4- DERS 13- Çocuğun gelişim dönemleri- İlk Çocukluk -Oyun Dönemi (3-6 Yaş)-Etkinlik I
MD 4- DERS 14- Çocuğun gelişim dönemleri- İlk Çocukluk -Oyun Dönemi (3-6 Yaş)-Etkinlik II
MD 4- DERS 15- Çocuğun gelişim dönemleri- İkinci çocukluk (ilkokul ) dönemi I (7-11 yaş)
MD 4- DERS 16- Çocuğun gelişim dönemleri- İkinci çocukluk (ilkokul ) dönemi II (7-11 yaş)
MD 4- DERS 17- Çocuğun gelişim dönemleri- İkinci çocukluk (ilkokul ) dönemi (7-11 yaş)-Etkinlik
MD 4- DERS 18- Çocuğun gelişim dönemleri- Ergenlik Dönemi I (12-18 yaş)
MD 4- DERS 19- Çocuğun gelişim dönemleri- Ergenlik Dönemi II (12-18 yaş)
MD 4- DERS 20- Çocuğun gelişim dönemleri- Ergenlik Dönemi (12-18 yaş)-Etkinlik

MODÜL 5- 0-36 AY ÇOCUK HASTALIKLARI

MD 5- DERS 1- 0-36 ay çocukluk döneminde görülen bedensel sağlığı bozan nedenler-Kalıtımsal nedenler
MD 5- DERS 2- 0-36 ay çocukluk döneminde görülen bedensel sağlığı bozan nedenler-Çevresel nedenler
MD 5- DERS 3- 0-36 ay çocukluk döneminde sık görülen hastalıklar-1
MD 5- DERS 4- 0-36 ay çocukluk döneminde sık görülen hastalıklar-2
MD 5- DERS 5- 0-36 ay çocukluk döneminde görülen hastalıkların farkında olma
MD 5- DERS 6- 0-36 ay çocukluk döneminde sık görülen şikayetler
MD 5- DERS 7- 0-36 ay çocukluk döneminde hasta olan çocuğun yönetimi
MD 5- DERS 8- 0-36 ay çocukluk döneminde bağışıklık
MD 5- DERS 9- 0-36 ay çocukluk döneminde aşılar
MD 5- DERS 10- 0-36 ay çocukluk döneminde görülen psikolojik rahatsızlıklar

MODÜL 6- 0-36 AY ÇOCUKLARDA İLK YARDIM

MD 6- DERS 1- İlk yardım nedir? İlk yardım ile ilgili kavramlar
MD 6- DERS 2- 0-36 ay çocukluk döneminde ilk yardım gerektiren durumlar
MD 6- DERS 3- 0-36 ay çocukluk döneminde ilk yardım- koruma
MD 6- DERS 4- 0-36 ay çocukluk döneminde ilk yardım- acil çağrı yapılması
MD 6- DERS 5- 0-36 ay çocukluk döneminde ilk yardım- müdahale
MD 6- DERS 6- 0-36 ay çocukluk döneminde ilk yardım- değerlendirme (yaşam bulguları)
MD 6- DERS 7- 0-36 ay çocukluk döneminde ilk yardım- değerlendirme (bilinci)
MD 6- DERS 8- 0-36 ay çocukluk döneminde ilk yardım- değerlendirme (hava yolu açıklığı)
MD 6- DERS 9- 0-36 ay çocukluk döneminde ilk yardım- değerlendirme (solunum)
MD 6- DERS 10- 0-36 ay çocukluk döneminde ilk yardım- değerlendirme (dolaşım)
MD 6- DERS 11- 0-36 ay çocukluk döneminde ilk yardım- değerlendirme (vücut bölümleri-1)
MD 6- DERS 12- 0-36 ay çocukluk döneminde ilk yardım- değerlendirme (vücut bölümleri-2)
MD 6- DERS 13- 0-36 ay çocukluk döneminde ilk yardım- değerlendirme (vücut bölümleri-3)
MD 6- DERS 14- 0-36 ay çocukluk döneminde ilk yardım- değerlendirme (vücut bölümleri-4)
MD 6- DERS 15- 0-36 ay çocukluk döneminde ilk yardım- değerlendirme (vücut bölümleri-5)

MODÜL 7- ÇOCUK RUH SAĞLIĞI

MD 7- DERS 1- 0-36 ay çocukluğun ruh sağlığın önemi
MD 7- DERS 2- 0-36 ay çocukluğun ruh sağlığını etkileyen etmenler
MD 7- DERS 3- Çocuklarda yaş dönemlerine göre duygusal gelişim-1
MD 7- DERS 4- Çocuklarda yaş dönemlerine göre duygusal gelişim-2
MD 7- DERS 5- Çocuklarda duygu çeşitleri ve duyguları tanılama
MD 7- DERS 6- Anne ve baba tutumları çeşitleri
MD 7- DERS 7- Aşırı Koruyucu Anne-Baba Tutumları
MD 7- DERS 8- Mükemmeliyetçi Anne-Baba Tutumları
MD 7- DERS 9- Otoriter ve Reddedici Anne-Baba Tutumları
MD 7- DERS 10- İlgisiz ve Kayıtsız Anne-Baba Tutumları
MD 7- DERS 11- Tutarsız Anne-Baba Tutumları
MD 7- DERS 12- Olumlu ve sağlıklı aile tutumu
MD 7 DERS 13- Çocuğun kardeş ilişkileri
MD 7 DERS 14- Çocuğun akraba ilişkileri
MD 7 DERS 15- Toplum ve çocuk- birey ve birey ilişkisi
MD 7 DERS 16- Toplum ve çocuk- birey ve grup ilişkisi
MD 7 DERS 17- Toplum ve çocuk- grup ve grup ilişkisi
MD 7 DERS 18- Çocuğun kültürel faktörlerle ilişkisi
MD 7 DERS 19- Davranışların Oluşması
MD 7 DERS 20- Davranış Bozuklukları ve Nedenleri-1
MD 7 DERS 21- Davranış Bozuklukları ve Nedenleri-2
MD 7 DERS 22- Davranış Bozuklukları ve Nedenleri-3
MD 7 DERS 23- Davranış Bozukluklarının da alınacak önlemler
MD 7 DERS 24- Çocuğun Ruh Sağlığını Tanımaya Yönelik Etkinlik Hazırlamak
MD 7 DERS 25- Çocuğun Ruh Sağlığını Tanımaya Yönelik Etkinlik Hazırlamak
MD 7 DERS 26- Çocuğun Ruh Sağlığını Tanımaya Yönelik Etkinlik Hazırlamak
MD 7 DERS 27- Çocuğun Ruh Sağlığını Tanımaya Yönelik Etkinlik Hazırlamak
MD 7 DERS 28- Çocuğun Ruh Sağlığını Tanımaya Yönelik Etkinlik Hazırlamak

MODÜL 8- ÇOCUKLA İLETİŞİM

MD 8- DERS 1- Çocukla iletişimin tanımı ve önemi
MD 8- DERS 2- Çocukla konuşma kullanılan uygun yöntemler
MD 8- DERS 3- Çocukla konuşma kullanılan yanlış yöntemler
MD 8- DERS 4- Empati Yeteneğini Geliştirmek
MD 8- DERS 5- Çocukla iletişimin özel alanlarda yeri ve önemi
MD 8- DERS 6- Çocukla Problem Çözme Teknikleri
MD 8- DERS 7- Çocuğun Sorununa Çözüm Bulma
MD 8- DERS 8- Problemli Çocuklara Yaklaşım
MD 8- DERS 9- Problem Çözümüne Yönelik Etkinlikler
MD 8- DERS 10- Çocukla iletişime yönelik etkinlikler-1
MD 8- DERS 11- Çocukla iletişime yönelik etkinlikler-2
MD 8- DERS 12- Çocukla iletişime yönelik etkinlikler-3

MODÜL 9- 0- 36 AY ÖZ BAKIM

MD 9- DERS 1- Anne ve çocuk beslenmesinin önemi
MD 9- DERS 2- Büyümenin İzlenmesi/takibi
MD 9- DERS 3- 0-6 Ay Bebek Beslenmesi, Gereksinimleri
MD 9- DERS 4- 6-12 Ay Bebek Beslenmesi, Gereksinimleri
MD 9- DERS 5- 12–24 ay Bebek Beslenmesi, Gereksinimleri
MD 9- DERS 6- 24-36 ay Çocuk Beslenmesi, Gereksinimleri
MD 9- DERS 7- Bebek Beslenmesinde Kullanılan Formula Mamalar
MD 9- DERS 8- Bebek Yemekleri Tarifeleri ve Hazırlanma Yöntemleri
MD 9- DERS 9- Ek Gıdaya Başlama, BLW Yöntemi
MD 9- DERS 10- 0-36 Ay Bebek ve Çocuklarda Sık Karşılaşılan Beslenme Sorunları ve Çözüm Önerileri
MD 9- DERS 11- 0-36 ay çocuğun uyku gereksinimi
MD 9- DERS 12- 0–36 ay çocuğun eğitim ortamının düzenlenmesi
MD 9- DERS 13- 0-36 ay çocuğuna uygun duyu eğitimi- Dokunma duyusuna yönelik malzeme ve oyunlar
MD 9- DERS 14- 0-36 ay çocuğuna uygun duyu eğitimi- İşitme duyusuna yönelik malzeme ve oyunlar
MD 9- DERS 15- 0-36 ay çocuğuna uygun duyu eğitimi- Koku alma duyusuna yönelik malzeme ve oyunlar
MD 9- DERS 16- 0-36 ay çocuğuna uygun duyu eğitimi- Görme duyusuna yönelik malzeme ve oyunlar
MD 9- DERS 17- 0-36 ay çocuğun bedensel gelişimi
MD 9- DERS 18- 0–36 ay çocuğun tuvalet ve temizlik eğitimi
MD 9- DERS 19- 0-36 ay çocuğunda giyinme
MD 9- DERS 20- 0-36 ay çocuğunda toplumsal kurallar

MODÜL 10- 36-72 AY ÖZ BAKIM

MD 10- DERS 1- 36-72 ay Çocuk Beslenmesi, Gereksinimleri
MD 10- DERS 2- Çocuklarda Menü Planlama ve Sağlıklı Yemek Pişirme İlkeleri
MD 10- DERS 3-36-72 Ay Çocuklarda Sık Karşılaşılan Beslenme Sorunları ve Çözüm Önerileri
MD 10- DERS 4- Diyabetli Çocuklarda Beslenme
MD 10- DERS 5- Çocukluk Çağı Obezitesi ve Beslenmede Dikkat Edilecekler
MD 10- DERS 6- Özel Gereksinimli Çocuklarda Beslenme
MD 10- DERS 7- Besin Etiketlerini Okuma
MD 10- DERS 8- 36-72 ay çocuğun uyku gereksinimi
MD 10- DERS 9- 36-72 ay Çocukların eğitim ortamının düzenlenmesi
MD 10- DERS 10- Bebek ve Çocuklarda açık hava gereksinimi
MD 10- DERS 11- Kazalardan korunma
MD 10- DERS 12- 36-72 ay çocuğuna uygun duyu eğitimi-Dokunma duyusuna yönelik malzeme ve oyunlar
MD 10- DERS 13- 36-72 ay çocuğuna uygun duyu eğitimi- İşitme duyusuna yönelik malzeme ve oyunlar
MD 10- DERS 14- 36-72 ay çocuğuna uygun duyu eğitimi- Koku alma duyusuna yönelik malzeme ve oyunlar
MD 10- DERS 15- 36-72 ay çocuğuna uygun duyu eğitimi- Görme duyusuna yönelik malzeme ve oyunlar
MD 10- DERS 16- 36-72 ay çocuğun bedensel gelişimi
MD 10- DERS 17- 36-72 ay çocuğunda temizlik
MD 10- DERS 18- 36-72 ay çocuğunda giyinme
MD 10- DERS 19- 36-72 ay çocuğunda toplumsal kurallar

MODÜL 11- ERKEN ÇOCUKLUKTA PLAN

MD 11- DERS 1- Bilişsel gelişim
MD 11- DERS 2- Bilişsel gelişimi destekleyici çalışmalar
MD 11- DERS 3- Dil Gelişimi I
MD 11- DERS 4- Dil Gelişimi II
MD 11- DERS 5- 0 – 36 Ayda alıcı ve ifade edici dili destekleyici çalışmalar
MD 11- DERS 6- 36 – 72 Ayda alıcı ve ifade edici dili destekleyici çalışmalar
MD 11- DERS 7- İnce Motor Gelişimi
MD 11- DERS 8- İnce motor becerileri destekleyici çalışmalar
MD 11- DERS 9- Kaba motor gelişimi
MD 11- DERS 10- Kaba motor gelişimini destekleyici çalışmalar
MD 11- DERS 11- Sosyal-duygusal gelişim
MD 11- DERS 12- Sosyal-duygusal gelişimi destekleyici çalışmalar
MD 11- DERS 13- Uyumsal beceriler
MD 11- DERS 14- Uyumsal becerileri destekleyici çalışmalar

MODÜL 12- SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ

MD 12- DERS 1- Serbest zaman etkinlikleri nedir? Serbest zaman etkinliklerinin önemi
MD 12- DERS 2- Serbest zaman etkinliklerinin çocuk üzerine etkileri
MD 12- DERS 3- Sanatsal etkinliklerin çocuk üzerine etkileri
MD 12- DERS 4- Serbest zaman etkinliklerinin türleri-1
MD 12- DERS 5- Serbest zaman etkinliklerinin türleri-2
MD 12- DERS 6- Serbest zaman etkinliklerinin türleri-3
MD 12- DERS 7- Serbest zaman etkinliklerinin türleri-4
MD 12- DERS 8- Sanat etkinlikleri
MD 12- DERS 9- Sanat etkinliklerinin çeşitleri
MD 12- DERS 10- Sanat etkinliklerinin çeşitleri
MD 12- DERS 11- Sanat etkinliklerinin çeşitleri
MD 12- DERS 12- Serbest zaman etkinliklerini planlama
MD 12- DERS 13- Serbest zaman etkinliklerinde kullanılan araç ve gereçler

MODÜL 13- TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ

MD 13- DERS 1- Türkçe etkinliklerinin tanımı ve önemi
MD 13- DERS 2- Türkçe etkinliklerinin çocuk gelişimine olan etkileri
MD 13- DERS 3- Türkçe etkinlik çeşitleri- Grup etkinlikleri
MD 13- DERS 4- Türkçe etkinlik çeşitleri-Bireysel etkinlikler-1
MD 13- DERS 5- Türkçe etkinlik çeşitleri-Bireysel etkinlikler-2
MD 13- DERS 6- Türkçe etkinliklerde kullanılan araç ve gereçler
MD 13- DERS 7- Türkçe etkinlikleri hazırlama- Kitap etkinlikleri
MD 13- DERS 8- Türkçe etkinlikleri hazırlama- Resim etkinlikleri
MD 13- DERS 9- Türkçe etkinlikleri hazırlama- Teknolojik araçlarla etkinlikler
MD 13- DERS 10- Türkçe etkinlikleri hazırlama- Kukla etkinlikler
MD 13- DERS 11- Türkçe etkinlikleri hazırlama- Öykü etkinlikleri
MD 13- DERS 12- Türkçe etkinlikleri hazırlama- Diğer yöntemlerle
MD 13- DERS 13- Öykü oluşturma ve tamamlama
MD 13- DERS 14- Türkçe etkinlikleri hazırlama- Teknolojik araçlarla etkinlikler

MODÜL 14- OYUN ETKİNLİKLERİ

MD 14- DERS 1- Hareket etkinlikleri nedir?
MD 14- DERS 2- Çocuğun gelişiminde oyunun önemi
MD 14- DERS 3- Oyunun Evreleri ve özellikleri
MD 14- DERS 4- 0-2 yaşta oyun ve etkileri
MD 14- DERS 5- 2-3 yaşta oyun ve etkileri
MD 14- DERS 6- 3-4 yaşta oyun ve etkileri
MD 14- DERS 7- 5 ve üstü yaşta oyun ve etkileri
MD 14- DERS 8- Oyun Türleri
MD 14- DERS 9- Çocuğun karakterlerine göre oyunlar
MD 14- DERS 10- Çocuğun oynandığı yere göre oyunlar
MD 14- DERS 11- Kullanılan oyun malzemesine göre oyunlar
MD 14- DERS 12- Oyun etkinliklerinin özelliklerine uygun araç gereç hazırlama
MD 14- DERS 13- Oyun etkinliklerinde dikkat edilmesi gereken kurallar
MD 14- DERS 14- Oyun etkinlikleri planı hazırlama

MODÜL 15- MÜZİK ETKİNLİKLERİ

MD 15- DERS 1- Müzik ve müzik etkinlikleri nedir?
MD 15- DERS 2- Erken çocukluk eğitiminde müzik etkinliğinin yeri ve önemi
MD 15- DERS 3- Müzik etkinliğinin çocuğun gelişimine etkileri
MD 15- DERS 4- Müzik etkinliği çeşitleri- Ses ve nefes çalışmaları
MD 15- DERS 5- Müzik etkinliği çeşitleri- Ritm çalışmaları
MD 15- DERS 6- Müzik etkinliği çeşitleri- Şarkı öğretim çalışmaları
MD 15- DERS 7- Müzik etkinliği çeşitleri- Dans çalışmaları
MD 15- DERS 8- Müzik etkinliği çeşitleri- Müzikli dramatizasyon çalışmaları
MD 15- DERS 9- Müzik etkinliği çeşitleri- Müzikli öykü çalışmaları
MD 15- DERS 10- Müzik etkinliklerinin özelliklerine uygun ritim araçları ve özellikleri-1
MD 15- DERS 11- Müzik etkinliklerinin özelliklerine uygun ritim araçları ve özellikleri-2
MD 15- DERS 12- Müzik Etkinliklerinin Planlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar-1
MD 15- DERS 13- Müzik Etkinliklerinin Planlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar-2
MD 15- DERS 14- Müzik etkinliklerini planlama ve uygulama
MD 15- DERS 15- Müzik etkinliklerini planlama ve uygulama- Yaratıcı dans
MD 15- DERS 16- Müzik etkinliklerini planlama ve uygulama- Müzikli öykü
MD 15- DERS 17- Müzik etkinliklerini planlama ve uygulama- Ritim çalışmaları
MD 15- DERS 18- Müzik etkinliklerini planlama ve uygulama- Ses çalışmaları
MD 15- DERS 19- Müzik etkinliklerini planlama ve uygulama- Müzik çalışmaları
MD 15- DERS 20- Müzik etkinliklerini planlama ve uygulamada kullanılacak kaynaklar

MODÜL 16- OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK

MD 16- DERS 1- Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarının tanımı ve önemi
MD 16- DERS 2- Okuma-yazmaya hazırlık il ilgili bazı kuramlar
MD 16- DERS 3- Okul öncesi dönemde ilk okuma ve yazmaya hazırlayıcı ön yeterlilikler
MD 16- DERS 4- Okuma becerisinin gelişimi
MD 16- DERS 5- Yazma becerisinin gelişimi
MD 16- DERS 6- Okuma-yazmaya hazırlıkta önemli noktalar
MD 16- DERS 7- Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları-Kavram geliştirici oyuncaklar
MD 16- DERS 8- Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları- Kavram geliştirici çalışmalar-1
MD 16- DERS 9- Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları- Kavram geliştirici çalışmalar-2
MD 16- DERS 10- Kavram geliştirici çalışmaların çocuk gelişimine etkileri
MD 16- DERS 11- Çocuk döneminde bilgisayar ve eğitim
MD 16- DERS 12- Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları- Çalışmaların planlanmasında dikkat edilecekler
MD 16- DERS 13- Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları-Çalışmalarının özelliklerine uygun araç gereçler
MD 16- DERS 14- Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları için etkinlikler hazırlamak- Etkinlik-1
MD 16- DERS 15- Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları için etkinlikler hazırlamak- Etkinlik-2
MD 16- DERS 16- Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları için etkinlikler hazırlamak- Etkinlik-3
MD 16- DERS 17- Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları için etkinlikler hazırlamak- Etkinlik-4

MODÜL 17- FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ

MD 17- DERS 1- Fen ve doğa etkinliklerinin tanımı
MD 17- DERS 2- Fen ve doğa etkinliklerinin önemi
MD 17- DERS 3- Fen ve doğa etkinliklerinin amaçları
MD 17- DERS 4- Fen ve doğa etkinliklerinin çocuklar üzerindeki yararları
MD 17- DERS 5- Fen ve doğa etkinliklerinde kullanılan yöntemler
MD 17- DERS 6- Çocukluk döneminde uygulanan fen ve doğa etkinlikleri-Gezi etkinliği
MD 17- DERS 7- Çocukluk döneminde uygulanan fen ve doğa etkinlikleri-Bitki yetiştirme etkinliği
MD 17- DERS 8- Çocukluk döneminde uygulanan fen ve doğa etkinlikleri-Deney yapma etkinliği
MD 17- DERS 9- Çocukluk döneminde uygulanan fen ve doğa etkinlikleri-diğer etkinlikler
MD 17- DERS 10- Çocukluk döneminde uygulanan fen ve doğa etkinliklerinde kullanılan araç ve gereçler
MD 17- DERS 11- Çocukluk döneminde uygulanan fen ve doğa etkinliklerinde dikkat edilmesi gereken hususlar
MD 17- DERS 12- Çocukluk döneminde uygulanan fen ve doğa etkinlikleri planlama

MODÜL 18- HİJYEN VE SANİTASYON

MD 18- DERS 1- Hijyen ve Sanitasyon ile ilgili tanımlar ve önemi
MD 18- DERS 2- Ulusal ve uluslararası mevzuata göre hijyen ve sanitasyon kuralları
MD 18- DERS 3 - Hijyen ve özbakım kuralları
MD 18- DERS 4- Hijyen ve gıda
MD 18- DERS 5- Çocukluk döneminde hijyen ve sanitasyon
MD 18- DERS 6- Çocukluk döneminde hijyen ve sanitasyonda dikkat edilmesi gerekenler

MODÜL 19- PANDEMİ DÖNEMİ ÇOCUK RUH SAĞLIĞI

MD 19- DERS 1- Pandemi nedir?
MD 19- DERS 2- Pandeminin çocuklar üzerindeki etkileri
MD 19- DERS 3- Pandemi döneminde çocukları tepkileri
MD 19- DERS 4- Pandemi döneminde çocuklarda ruh sağlığını koruma yöntemleri
MD 19- DERS 5- Çocuklara pandemi dönemini uygun şekilde anlatma
MD 19- DERS 6- Pandemi döneminde çocuk ruh sağlığını korumak ve yönetimi

MODÜL 20- KRİZ YÖNETİMİ

MD 20- DERS 1- Kriz nedir?
MD 20- DERS 2- Çocukta kriz yönetimi
MD 20- DERS 3- Çocuklarda kriz yönetim sürecinin planlanması
MD 20- DERS 4- İhmal ve istismar nedir?
MD 20- DERS 5- Cinsel istismara uğrayan çocuklara yönelik hizmetler
MD 20- DERS 6- Cinsel istismara uğrayan çocuklara yönelik hizmetler yapılması gerekenler
MD 20- DERS 7- Şiddete maruz kalan çocuklara yönelik hizmetler
MD 20- DERS 8- Şiddete maruz kalan çocuklara yönelik hizmetler yapılması gerekenler

Eğitimler