İzmir Tınaztepe Üniversitesi
Akademisyenler ve Lisansüstü Öğrenciler için Eğiticinin Eğitimi

İzmir Tınaztepe Üniversitesi<br>Akademisyenler ve Lisansüstü Öğrenciler için Eğiticinin Eğitimi

Eğitimin Amacı

- Program geliştirmenin temel ilke ve kavramlarını tanımaları,
- Eğitim vereceği alanla ilgili program hazırlamaları,
- Yetişkinlere yönelik öğrenme ilkelerini kavramaları ve bunları uygulamaları,
- Öğretim hizmetlerinin değişkenlerini (ipuçları, aktif katılım, pekiştirme ve dönüt-düzeltme) tanımaları, kavramaları ve bunları uygulamaları,
- Yetişkin eğitimine yönelik öğrenme, öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri kavramaları ve süreç içerisinde bunları kullanmaları,
- Yetişkinlere uygun program tasarısı hazırlamaları, hazırlanan programı uygulamaları,
- Etkili sunum becerisi geliştirmeleri,
- Kursun hedeflerine uygun araç ve gereçleri kullanmaları,
- Ölçme ve değerlendirme tekniklerini kavramaları ve duruma uygun ölçme aracı kullanmaları amaçlanmaktadır.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Tüm branşlardan akademisyenler, öğretmenler, doktor, ebe, hemşire, fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, eczacı

Eğitim Hakkında

Eğitimin Yöntemi:
Eğitim Şekli: Online Eğitim
Eğitim Süresi: 9 gün / 72 saat
Teorik ders saati: 52 saat
Uygulama ders saat: 20 saat 

Eğitim ücreti: 1500 TL+ KDV
Tınaztepe grubu mensuplarına %25 indirim uygulanacaktır.

Eğitimciler

Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar
Dr. Öğr. Üyesi Gönül Düzgün
Öğr. Görv. Meltem Adaiçi
Dr. Öğrt. Üyesi Ayşegül Dönmez
Psk. Mevlüt Ülgen
Doç. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk

Eğitim İçerikleri

1.GÜN

Modül 1- NASIL ÖĞRENİYORUZ?

09.00-09.30 Açılış konuşmaları

09.30-10.30 Tanışma Beklentilerin Alınması Ve Gereksinimlerin Saptanması

10.30-11.10 Başlıca öğrenme Modeli

11.10-11.30 Ara

11.30-12.10 Bilgiyi İşleme Modeli

12.10-12.50 Öğretim İlkeleri

12.50-13.30 Öğle Arası

13.30-14.10 Üst Düzey Öğrenmeler

14.10-14.50 Öğrenme Hedefleri

14.50-15.30 Ara

15.30-17.30 Grup Çalışması – Uygulama

2.GÜN

Modül 2- YETİŞKİN EĞİTİMİNİN ÖZELLİKLERİ

09.00-09.40 Androgoji

09.40-10.30 Öğretimde Bireysel Farklılıklar - Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

10.30-11.10 Yetişkin Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Öğrenme Stilleri

11.10-11.30 Ara

11.30-12.10 Öğretme Stratejileri - Öğrenme Düzeyleri

12.10-12.50 Öğrenme Yolları

12.50-13.30 Öğle Arası

13.30-14.10 Bilgiyi İşleme Süreci

14.10-14.50 Anlamsal Şifreleme - Aktif ya da Uzun Süreli Depolama

14.50-15.30 Ara

15.30-17.30 Grup Çalışması – Uygulama 2

3.GÜN

Modül 3- EĞİTİM PROGRAMI TASARLAMA

09.00-09.40 Eğitim İhtiyaç Analizi

09.40-10.30 Program ve Tasarım - İçerik Seçimi - Sürecin Katılımcılara Göre Planlanması

10.30-11.10 Eğitim Ortamı Eğitim Yöntemine Göre Oturma Düzeni

11.10-11.30 Ara

11.30-12.10 Oluşturma Bir Eğitim Ünitesinin Planlanması - Eğitim İçin Gerekli Ekipmanların Hazırlanması

12.10-12.50 Eğitim Notlarının Hazırlanması

12.50-13.30 Öğle Arası

13.30-14.10 Uygulama Zamanlarının Seçilmesi

14.10-14.50 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

14.50-15.30 Ara 

15.30-17.30 Grup Çalışması – Uygulama 3

4.GÜN

Modül 4- ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA I

09.00-09.40 Etkili Sunumun Amacı ve Önemi

09.40-10.30 Eğitimcinin Rolü

10.30-11.10 Katılımcı Psikolojisi ve Önemi - Katılımcılarla Sözlü ve Sözsüz İletişim

11.10-11.30 Ara

11.30-12.10 Topluluk Önünde Konuşma

12.10-12.50 Katılımı Sağlayan ve İlgiyi Artıran Yöntemler - Eğitimde İlgi Yaratma-Buz kırıcılar

12.50-13.30 Öğle Arası

13.30-14.10 Yeni Eğitim Anlayışı: Eğlenerek Öğrenmek

14.10-14.50 Eğitimde Oyunların Öğrenmeye Etkisi

14.50-15.30 Ara

15.30-17.00 Grup Çalışması – Uygulama 4

5.GÜN

Modül 5- ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA II

09.00-09.40 Etkili Sunum Aşamaları

09.40-10.30 Sunum Öncesi Yapılması Gerekenler

10.30-11.10 Sunum Kaygısını Giderme Yöntemleri

11.10-11.30 Ara

11.30-12.10 Sunum Akışının Planlanması

12.10-12.50 Katılımcı Tepkilerini İzleme

12.50-13.30 Öğle Arası

13.30-14.10 Sunum Sırasında Yapılması Gerekenler

14.10-14.50 Sunum Sonrasında Yapılması Gerekenler

14.50-15.30 Ara

15.30-17.30 Grup Çalışması – Uygulama 5

6.GÜN

Modül 6- ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA II

09.00-09.40 Sunumlarda Yapılması/Yapılmaması Gerekenler

09.40-10.30 Sunum Konusu ve Ana Başlıkların Görsel-İşitsel Araçlar/Teknoloji ile Desteklenmesi (Power Point)

10.30-11.10 Power Point Slaytların Amaç ve İçerik Doğrultusunda Düzenlenmesi

11.10-11.30 Ara

11.30-12.10 Slaytların Yazılımı

12.10-12.50 Slaytlarda Renk Seçimi ve Hareket Olanakları

12.50-13.30 Öğle Arası

13.30-14.10 Ses ya da Müziğin Seçimi

14.10-14.50 Beyin Fırtınası – Soru Cevap  - Konuların Analizi

14.50-15.30 Ara

15.30-16.45 Grup Çalışması – Uygulama 6

7.GÜN

Modül 7- GERİ BİLDİRİM

09.00-09.40 Eğitimde Geri Bildirimin Önemi

09.40-10.30 Soru Sorma Nedenleri

10.30-11.10 Soru Sorma Teknikleri

11.10-11.30 Ara

11.30-12.10 Soruların Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar

12.10-12.50 Soru Düzeyleri

12.50-13.30 Öğle Arası

13.30-14.10 İyiye ve Kötüye Örnek Soru Örnekleri

14.10-14.50 Yanıtların Alınması - Katılımcıların Soruları

14.50-15.30 Ara

15.30-17.30 Grup Çalışması – Uygulama 7

8.GÜN

Modül 8- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

09.00-09.40 Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar

09.40-10.30 Değerlendirme

10.30-11.10 Eğitim-Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri

11.10-11.30 Ara

11.30-12.10 İyi Bir Ölçme Aracının Sahip Olması Gereken Nitelikler

12.10-12.50 Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları

12.50-13.30 Öğle Arası

13.30-14.10 Değerlendirme ve Not Verme

14.10-14.50 Değerlendirme ve Not Verme Sürecinde Kullanılan Temel İstatistikler

14.50-15.30 Ara

15.30-17.30 Grup Çalışması – Uygulama 8

9.GÜN

Modül 9- SUNUM UYGULAMALARI

09.00-14.50 Sunum Uygulamaları

16.45-17.00 Kursun Değerlendirilmesi, Geri Bildirimler

Eğitimler