İzmir Tınaztepe Üniversitesi
Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

İzmir Tınaztepe Üniversitesi <br />Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

Eğitimin Amacı

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı  ile ailelerin yaşadıkları sorunları tespit eden çözümü için yöntemler geliştiren, bozulmuş aile sistemini onarmaya yönelik önlemler alan ve uygulamaya koyan, aile, birey veya çiftlere özel müdahale teknik ve stratejileri içeren hizmetleri sunan aile danışmanı ve meslek elamı  meslek profesyoneli yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Aile Danışmanlığı :Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde asgari dört yıllık lisans programını tamamlamış olanlar 
Meslek Elamanı : Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi ,okul öncesi öğretmenliği, , aile ve tüketici bilimleri,  alanlarından birinde asgari dört yıllık lisans programını tamamlamış olanlar 

Eğitimin Kazanımları

Programımız “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği “ ( 4.09.2012 tarih 28401 sayılı Resmi Gazete ) çerçevesinde hazırlanmış olup yönetmelik hükümlerine göre üç yüz saati teorik, yüz elli saati süper vizyon ve uygulama olmak üzere toplam dört yüz elli saatlik eğitim programını başarıyla tamamlayanlar aile danışmanı unvanı ile aile danışma merkezi açma veya profesyonel olarak aile danışmanı olarak çalışma hakkına sahip olmaktadır. Seksen saati teorik, kırk saati süper vizyon ve uygulama olmak üzere toplam yüz yirmi saatlik eğitim programını başarıyla tamamlayanlar  meslek elamanı  unvanı ile aile danışma merkezlerinde  profesyonel olarak çalışma hakkına sahip olmaktadır.

Düzenleme Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Gönül Düzgün( İzmir Tınaztepe Üniversitesi, SHMYO )
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Dönmez( İzmir Tınaztepe Üniversitesi, SHMYO )
Psk. Deniz Özer Eryılmaz ( Kurucu ve Sorumlu Müdür,  Özel  Yaşam  Atölyesi  Danışma  Merkezi)
Psk. Mevlüt Ülgen ( Özel  Yaşam  Atölyesi  Danışma  Merkezi)    

Eğitim Hakkında

Eğitimin Yöntemi:
Eğitim süresi:
Aile Danışmanlığı için eğitim üç yüz saati teorik, yüz elli saati süper vizyon ve uygulama olmak üzere toplam dört yüz elli saat,  meslek elamanı için  seksen saati teorik, kırk saati süper uygulama olmak üzere toplam yüz yirmi saattir.
Eğitim şekli: Örgün/Uzaktan
Aile Danışmanlığı eğitimin 300 saatlik  bölümü , meslek elamanının seksen saatlik bölümü uzaktan eğitim formatındadır. Katılımcılara kurs paketi şeklinde sunulmaktadır. Programda  aile danışmanlığı  için otuz saatlik süper vizyon, yüz yirmi saat uygulama yer almakta, meslek elemanı için ise 40  saat uygulama yer almaktadır.  Süper vizyon  ve uygulamalar  Özel Yaşam  Atölyesi Aile Danışma Merkezinde gerçekleştirilecektir.
Belgelendirme: Kurs sonunda sertifika sınavını geçen katılımcılara Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği’ne uygun olarak  İzmir Tınaztepe Üniversitesi onaylı “Aile Danışmanı veya Meslek Elamanı Sertifika Belgesi” verilir.
Kurs ücreti:
Aile Danışmanlığı için : 3200+KDV
Meslek Elamanı için : 1500+ KDV
Eğitimlerimiz yeterli katılımcı sayısına ulaştığında açılacaktır.

Eğitim Kaynakları

Dijital ders materyalleri, sunum notları, uygulama yönergeleri, kılavuzlar, ölçeler, etkinlikler, ve pratik uygulama araçları  kullanılarak yürütülecektir.
Sınav Formatı
Çoktan seçmelidir (test formatında).

Eğitimciler

Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar
Dr. Öğr. Üyesi Gönül Düzgün
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Dönmez
Aile Danışmanı Psikolog Deniz Özer Eryılmaz
Psk. Dr. Umut YILDIZ
Doç. Dr.  Yasemin Kılıç  Öztürk       
Uzm. Psikolog Selin Sardağ
Aile Danışmanı,Psikolog Mevlüt Ülgen
Uzm. Psikolog İlknur Demirtaş
Aile Danışmanı, Sosyal Hizmet Uzmanı Seher Dere Ülgen
Aile Danışmanı,Uzm. Shu Sezin Ünal
Uzm. Psk.  Hilal Yalçın Şenel
Uzm. Psk. Emel  Akay Tunal
Psk.Danş.Gökhan Tekin
Uzm. Psk. Dünya Polat
Uzm. Psk. Ayperi Öziş
Av. Saadet Kayaalp
Uzm. Dr. Sevcan Sarı Sönmez

Eğitim İçerikleri

Aile Danışmanı Program İçeriği

 • Aile Danışmanlığı Yönetmelik ve Temel Prosedür
 • Aile Danışmanlığında Etik Yaklaşım/ Sınırlar
 • Temel Danışmanlık Süreçleri ve Becerileri
 • Aile Danışmanlığı Temelleri ve Kavramları
 • Aile Danışması Kuramları ve Teknikleri
 • Evlilik Öncesi Danışmanlık
 • Evlilik ve Evlilik Süreçleri
 • Evlilik Çatışması ve Boşanma Danışmanlığı
 • Bütüncül Yaklaşımla Psikolojik Danışmanlık
 • Pozitif Aile Danışmanlığı
 • Ailede Psikolojik Sağlamlık 
 • Gelişim Sürecinde Bağlanma ve Aile
 • Ailede Cinsellik Kavramı ve Evlilikte Cinsel Yaşam
 • Ailede İletişim, Stres ve İlişki Yönetimi
 • Yetişkin Ruh Sağlığı ve Psikopatolojisive Aileye Yaklaşım
 • Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi ve Aileye Yaklaşım
 • Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireye/Aileye Yaklaşım
 • Aile Arabuluculuğu
 • Zeka /Gelişim Değerlendirme Testleri
 • Aile Hukuku
 • Çocuk Hukuku
 • Şiddet ve Ailede Şiddet Olgusu
 • Travma ve Krize Müdahale Aile Danışmanlığı Çalışmaları
 • Yas Süreci ve Yas Danışmanlığı
 • İstismar ve Cinsel Eğitim
 • Özel Eğitim Gereksinimi olan Bireyler ve Aile Eğitimi
 • Sağlık İlk Yardım Becerileri 
 • İleri Yaş Dönemi ve Aile içi Yaklaşımlar
 • Aile Danışmanlığında Özel Konular
 • Uygulama/ Vaka ve Süpervizyon

Meslek Elamanı Program İçeriği

Meslek Elemanı adayları Aile Danışmanlığı eğitim  programı içerisinde  yer alan aşağıdaki konuları birlikte alacaktır. Meslek elamanı adayları 80 saat teorik ders alır.
• Aile Danışmanlığı Yönetmelik ve Temel Prosedür

 • Aile Danışmanlığı Yönetmelik ve Temel Prosedür
 • Aile Danışmanlığında Etik Yaklaşım/ Sınırlar
 • Temel Danışmanlık Süreçleri ve Becerileri
 • Aile Danışmanlığı Temelleri ve Kavramları
 • Evlilik Öncesi Danışmanlık
 • Sağlık İlk Yardım Becerileri 
 • Evlilik ve Evlilik Süreçleri
 • Evlilik Çatışması ve Boşanma Danışmanlığı
 • Ailede Psikolojik Sağlamlık 
 • Ailede İletişim, Stres ve İlişki Yönetimi
 • Aile Hukuku
  • Çocuk Hukuku
 • Uygulama/ Vaka ve Süpervizyon