İzmir Tınaztepe Üniversitesi
Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

İzmir Tınaztepe Üniversitesi <br />Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

Eğitimin Amacı

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı ile aile içindeki ilişki ve iletişim sorunları dâhilindeki zorlu yaşam olayları ve krizle baş etme, ebeveyn çocuk ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik rehberlik ve çözümüne destek olabilmek için, aileyi değerlendirme, danışmanlık uygulamalarını planlama ve müdahale süreçlerini yönetme ile ilgili mesleki profesyoneli yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Aile Danışmanlığı: Sosyalhizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde asgari dört yıllık lisans programı mezunları ile bu bölümlerin son sınıf öğrencileri eğitime katılabilirler.

Meslek Elamanı: Okul öncesi öğretmenliği, alanlarından birinde asgari dört yıllık lisans programı mezunları ile bu bölümlerin son sınıf öğrencileri eğitime katılabilirler.

Eğitimin Kazanımları

Programımız “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği “ ( 4.09.2012 tarih 28401 sayılı Resmi Gazete ) çerçevesinde hazırlanmış olup yönetmelik hükümlerine göre üç yüz saati teorik, yüz elli saati süper vizyon ve uygulama olmak üzere toplam dört yüz elli saatlik eğitim programını başarıyla tamamlayanlar aile danışmanı unvanı ile aile danışma merkezi açma veya profesyonel olarak aile danışmanı olarak çalışma hakkına sahip olmaktadır. Seksen saati teorik, kırk saati süper vizyon ve uygulama olmak üzere toplam yüz yirmi saatlik eğitim programını başarıyla tamamlayanlar  meslek elamanı  unvanı ile aile danışma merkezlerinde  profesyonel olarak çalışma hakkına sahip olmaktadır.

Düzenleme Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Gönül Düzgün( İzmir Tınaztepe Üniversitesi, SHMYO
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Dönmez( İzmir Tınaztepe Üniversitesi, SHMYO )
Uzman Klinik Psikolog Meral YÜNCÜLER ( Kurucu ve Sorumlu Müdür,  Özel Yetkin Aile Danışma  Merkezi & Yetkin Akademi Eğitim Merkezi)

Eğitim Hakkında

Eğitim tarihi: 15 Nisan 2022 – 15 Temmuz 2022

Eğitim süresi:
Aile Danışmanlığı için eğitim üç yüz saati teorik, yüz elli saati süper vizyon ve uygulama olmak üzere toplam dört yüz elli saat,  meslek elamanı için  seksen saati teorik, kırk saati süper vizyon uygulama olmak üzere toplam yüz yirmi saattir.

Eğitim Şekli: Eğitimi Online Uzaktan Eğitim Sistemi Üzerinden Yurt İçi Ve Yurt Dışından Her yerden Rahatlıkla Takip Edebilirsiniz. İstediğiniz Zaman Ders Tekrarını Dilediğiniz Kadar İzleyebilirsiniz.

Belgelendirme: Kurs sonunda sertifika sınavını geçen katılımcılara Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği’ne uygun olarak  İzmir Tınaztepe Üniversitesi onaylı "Aile Danışmanı veya Meslek Elamanı Sertifika Belgesi" ve "Oyun Terapisi Uygulayıcı Sertifikası", "Psikolojik Travmave Krize Müdahale& Yas Danışmanlığı Sertifikası" Belgeleri verilir.

Kurs ücreti: 3540 TL dir. Ücrete KDV dâhildir. 

Eğitim Kaynakları

Dijital ders materyalleri, sunum notları, uygulama yönergeleri, kılavuzlar, ölçeler, etkinlikler, ve pratik uygulama araçları kullanılarak yürütülecektir.

Sınav Formatı

Çoktan seçmelidir (test formatında).

Eğitimciler

Eğitim İçerikleri

MODÜL 1 - AİLE DANIŞMANLIĞI TEMEL KAVRAMLAR

 • Aile Yaşam Döngüsü
 • Aile tarihsel gelişim içerisinde çeşitli fonksiyonları
 • Aile formları(en yaygın sınıflama)
 • Aile formları
 • İşlevlere göre sınıflama
 • Açık Aileler
 • Ailenin Tanımı
 • Bağımsızlık
 • Yakınlık
 • Nişanlılık
 • Evlilik
 • Yeni evlilik-karşılıklı bağımlılık
 • Erken çocukluk- çocuk yetiştirme
 • Okul Öncesi
 • Ergenlik
 • Çocukların Evden Ayrılması
 • Boş Yuva
 • Emeklilik

MODÜL 2 - AİLE DANIŞMANLIĞI TEMEL KURAMLARI 1

 • Bilişsel/Davranışçı Aile Danışması
 • Kuramsal Görüş
 • Danışma Süreci Ve Teknikler
 • Yaklaşımın Güçlü Ve Sınırlı Yanları
 • Carl Whitaker
 • Danışma Süreci ve Teknikler
 • Yapı ve Girişim için Mücadele
 • Ortak Danışma
 • Danışmaya Katılma
 • Fonksiyonel Aile Danışmanlığı
 • Danışma Süreci Ve Teknikler
 • Güçlü Ve Sınırlı Yanları
 • Murray Bowen Aile Sistem Kuramı
 • Kuramın temel öğeleri
 • Çekirdek Ailenin Duygusal Sistemi
 • Aile Yansıtma Süreci
 • Toplumsal Gerileme
 • Danışma Süreci ve Teknikler
 • Tekniklerin Genel Özellikleri
 • Psikoanalitik Aile Danışması
 • Kuramsal Görüş
 • Danışma Süreci ve Teknikler
 • Transferans
 • Rüya ve gündüz rüyalarının analizi
 • Kuramın güçlü ve sınırlı yanları
 • Terapötik Süreçte Danışman
 • Etkili Bir Danışma İçin Gereken Beceriler
 • Aile Danışması Teknikleri Ve Müdahale Biçimleri
 • Danışma Sürecinde Yapılan Hatalar

MODÜL 3 - AİLE DANIŞMANLIĞI TEMEL KURAMLARI 2

 • Yaşantısal İnsancıl Aile Danışması
 • Aile Danışmanının Rol ve Fonksiyonları
 • Aile Danışmanlığında Etik İlkeler
 • Stratejik Aile Danışmanlığı
 • Kuramsal Görüş
 • Yaklaşımın Güçlü Yanları
 • Yaklaşımın Sınırlı Yanları
 • Yapısal Aile Danışmanlığı
 • Yapısal Aile Terapisi
 • Çocuk Merkezli Aile Danışması
 • Çocukla Danışmada Etkili Olan Lider
 • Danışma Süreci
 • Danışma Süreci Basamakları
 • Ebeveynle Çalışma
 • Grup Danışması
 • Oyun Terapisi
 • Aile Danışmanlığında Post Modern Yaklaşımlar
 • Çözüm Odaklı Aile Danışması
 • Danışma Süreci ve Teknikler
 • Yaklaşımın Güçlü ve Sınırlı Yanları
 • Öyküsel Aile Danışması
 • Online Danışma
 • Danışma Sürecinde Yapılan Hatalar
 • Aile Danışmanının Rol ve Fonksiyonları
 • Aile Danışmanlığında Etik İlkeler
 • Spesifik Konular
 • İletişim
 • Aile İçi İletişim
 • Aile İletişiminde Sen-Ben-Biz İletileri

MODÜL 4 - TEMEL DANIŞMANLIK BECERİLERİ VE AİLE DANIŞMANLIĞI

 • Danışmanlık Temel Kavramlar;
 • Bireysel Danışma Beceri ve Teknikleri;
 • Bireyi Tanıma Teknikleri;
 • Bireysel Danışma Ve Aile danışmasının Karşılaştırılması;
 • Aile Danışmanın Rol Ve Görevleri;
 • Aile Danışmasının Temel Aşamaları;
 • Aile Danışmanının Nitelikleri;
 • Aile Danışmanlığı Beceri Ve Teknikleri;
 • Aile danışmanlığı örnek yapılanma modeli;
 • Aile Danışmasında Kültürel Duyarlılık;
 • Danışmada Etik İlkeler.

MODÜL 5 - AİLE VE EVLİLİK SÜREÇLERİ

 • Evlilik öncesi danışmanlığı ve eş seçimi;
 • Çiftlerin evlilik öncesi uyum süreçleri;
 • Evliliğe hazırlık süreci;
 • Evliliğin ilk zamanları ve evliliğe alışma süreci.
 • Eşler arasında rol dağılımı, romantik ilişkinin desteklenmesi;
 • Anne baba olmak;
 • Boşanma süreci;
 • Boşanma sürecinde çocuklar.

MODÜL 6 - AİLE YAŞAM BECERİLERİ

 • Aile içi iletişim;
 • Aile içi iletişim ve stres yönetimi;
 • Ailede problem çözme ve çatışma yönetim becerileri kazanımı;
 • Yakın akrabalar ve eşin ailesiyle iletişim;
 • Aile üzerinde medyanın etkisi.

MODÜL 7 - PSİKOLOJİK TRAVMA VE KRİZE MÜDAHALE & YAS DANIŞMANLIĞI

1. MODÜL :

 • Travma Temel Bilgiler
 • Çocuklarda Ölüm ve Yas Kavramı
 • Travmatik Birey ve Aile
 • Kriz Süreci Yönetimi
 • Basic Ph+
 • İyileştirici Hikayeler
 • İyileştirici Hikayeler ( örnek çalışmalar ve uygulama)
 • Travma Sonrası Toparlanma Teknikleri

2. MODÜL:

 • Korku ve Uyarılmışlık Durumlarında Kontrolü Sağlama
 • Travmatik Anı ile İmgeleme Çalışmaları
 • Travmatik Yaşantılardan Kaçınma Çalışmaları
 • De brifing (Psikolojik Bilgilendirme ve Anlamlandırma Toplantısı)
 • De brifing Aşamaları ve örnekleri
 • De brifing Odaklı Bireysel Görüşme
 • De brifing Grup Görüşme Uygulaması
 • Travma ve Krize Müdahale Protokol Örnekleri ve Yol Haritaları ile Form Örneklerinin Paylaşılması

3. MODÜL :

 • İnsanlık Tarihi; Ölüm ve Kayıplar
 • Yas Süreci, Yas Tepkileri, Yas Danışmanlığı
 • Komplike Gecikmiş Yas Tepkileri
 • Yas Süreçlerinde Aile Sistemleri ( Bağlanma ve Kayıp, Yas Süreçleri)
 • Çocuk Ölümü, Ebeveyn Kaybı, Kardeş Ölümü

4. MODÜL :

 • Travmatik Durumlarda Yas Tepkileri (İntihar, Cinayet, Ani bebek ölümü, kürtaj, Hastalıklarda Terminal dönemler, kanser, )
 • Yas Danışmanlığında Kullanılabilecek
 • Danışmanın Yas Süreci
 • Yas danışmanlığı öncesi ilk görüşme
 • Yas sürecine müdahale teknikleri, (örnek vakalar üzerinden )

MODÜL 8 - KANITA DAYALI YAKLAŞIMLAR

 • Kanıta Dayalı Tıp (KDT)
 • KDT’de Beş Basamak Yaklaşımı
 • Testler sınıflandırma ve Özellikler
 • Testlerin Tarihsel Gelişimi
 • Testlerin sınıflandırılması
 • Kullanılan Malzemeye Göre Testler
 • Uygulama Biçimine Göre Testler
 • Grup Testleri
 • Kültürel Yapıya Göre Testler
 • Kültüre Bağlı Olmayan Testler
 • Türkiye’de Kullanılan Zeka Testleri
 • Grup Zeka Testleri
 • Kişilik Test ve Envanteri
 • Projektif Testler
 • Testlerin Taşıması Gereken Nitelikler
 • Güvenirlik
 • Testin Güvenirliğini Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler
 • Kullanışlılık
 • Testler 1
 • Bireyin Tanınması Gereken Yönleri
 • Bireyi Tanımada Kullanılan Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Özellikler
 • Testlerin Uygulanmasında Dikkat Edilecek Bazı Etik Kurallar
 • Yetenek Testleri
 • Genel Yetenek Testleri/ Zeka Tarama
 • Özel Yetenek Testleri
 • Yetenek Testlerinin Sıklıkla Kullanıldığı Durumlar
 • Başarı Testleri
 • Standart Başarı Testleri
 • Öğretmen Yapısı Başarı Testleri
 • İlgi Envanterleri
 • Ülkemizde sık Kullanılan İlgi Envanterleri
 • İlgi Envanterleri Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Testler 2
 • Kişilik Testleri ve Envanterleri
 • Projektif Kişilik Testleri
 • Ülkemizde Sıklıkla Kullanılan Projektif Testler Örnekler
 • Projektif Testler
 • Objektif kişilik Envanterleri
 • Sıklıkla Kullanılan Kişilik Test ve Envanterleri örnekleri
 • Tutum Envanterleri
 • Sıklıkla Kullanılan Tutum Ölçekleri
 • Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) (Uygulamalı)

MODÜL 9 - OYUN TERAPİSİ MODÜLÜ

1. MODÜL : Oyun Terapisinde Temel Kavramlar Ve Kuramlar

 • Yaş gruplarına Göre Çocukla Oynama
 • Oyun Terapisinde Oyuncakların Kullanımı
 • Oyun Terapisinde İlk Görüşme;
 • Sorun Alanlarının Belirlenmesi
 • Oyun Temaları
 • Oyun Terapisinde Seansların Yapılandırılması ve Aşamaları
 • Farklı Kuramlardan Oyun Terapisine Bakış
 • Oyun Terapisinde Kullanılan Ölçekler

2. MODÜL: Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

 • Çocuk merkezli oyun terapisinin prensipleri ve hedefleri.
 • Çocuklarda Güven ve kabul ortamını geliştirme teknikleri.
 • Oyun odasının özellikleri ve çocuğun kendini ortaya koymasını sağlayacak oyuncakların seçimi.
 • Terapi becerilerinin geliştirilmesi Müdahaleleri.
 • Farklı problemlerde terapide meydan okuyucu süreçler ve müdahaleler.
 • Oyun temalarının tanımlanması ve yorumlanması.
 • Farklı Ortamlarda oyun terapisi uygulamaları.
 • Çocuk merkezli oyun terapisinde örnek vaka uygulamaları.

3. MODÜL: Filial Terapi

 • Filial terapinin bireysel oyun terapileri veya aile terapisi modellerine karşı avantajlarını.
 • Sorun alanlarına göre Filial terapi müdahaleleri.
 • Filial terapinin etkili olabileceği aile yapıları.
 • Anne ve babalara ebeveynlik becerilerinin nasıl öğretileceği ile ilgili müdahaleler.
 • Filial Terapide Seansların Yapılandırılması ve Aşamaları.
 • Filial Terapide oyun temalarının işlerliği ve stratejik müdahaleler.
 • Filial terapisinde örnek vaka uygulamaları.

MODÜL 10 - AİLE DANIŞMANLIĞINDA TEDAVİ PLANI VE MÜDAHALELER

Aile Danışmanlığında Müdahale Planı Nasıl Hazırlanır ?

 • Evlilik Ve Çift Terapisinde Aldatma Problemi Ve Müdahaleler.
 • Evlilik Ve Çift Terapisinde Öfke Problemleri Ve Müdahaleler,
 • Evlilik Ve Çift Terapisinde İletişim Problemleri Ve Müdahaleler
 • Evlilik Ve Çift Terapisinde Üst Aile Problemleri Ve Müdahaleler
 • Aile Danışmanlığında Ergen Ebeveyn Çatışmaları Ve Müdahaleler
 • Aile Danışmanlığında Çocuklarda Yalan Söyleme Problemleri Ve Müdahaleler
 • Aile Danışmanlığında Evlat Edinme Problemleri Ve Müdahaleler
 • Aile Danışmanlığında Aile İçi- Dışı Aktivitelerde Dengesizliklerde Yaşanan Problemler Ve Müdahaleler

MODÜL 11 - ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARININ PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRMELER VE TEDAVİ MODELLERİ

1. Modül: Çocuk Cinsel İstismarı

 • Pedofili
 • Ensest
 • Çocuklarda Yaş Düzeylerine Göre Cinsel İstismarın Etkileri
 • Çocuk Cinsel İstismarının Nedenleri

2. MODÜL: Çocuk Cinsel İstismarının Psikolojik Değerlendirmeler

 • Psikolojik Değerlendirmeleri.
 • Diğer Değerlendirmeler

3. MODÜL: Tedavi Edici Müdahaleler

 • Psikolojik Tedaviler
 • Grup Psikoterapisi
 • Bilişsel – Davranışsal Tedavi
 • Vaka Analizi Formülasyonu Müdahale Planı
 • Aile Dışı Cinsel İstismar Müdahale Planı
 • Ensest Mağduru Müdahale Planı

4.Modül: Çocuk Cinsel İstismarını Önleme Ve Koruma Tedbirleri

 • a) Önleme Programları
 • b) Çocuklara Yönelik Programlar
 • c) Ebeveynlere Yönelik Programlar
 • d) Meslek Gruplarına Yönelik Programlar

MODÜL 12 - AİLE ARABULUCULUĞU MODÜLÜ

 • 1) Kişiler Arası Anlaşmazlıkların Yönetimi: Çatışmanın Tanımı, Çatışma Alanları, Ailede Görülen Çatışma Etkileşimini Etkileyen Faktörler Nelerdir, Temel Kavram Haritası Ve Tanımlar.
 • 2) Ailede Aile Bireyleri Arasındaki Yıkıcı İletişim Örüntülerin Tanımlanması: Geçmiş İle İlgili Bilgi Toplama Analiz Etme, Aile Çatışmalarında İş Birliği İmkânlarının Araştırılması.
 • 3) Arabuluculuk  Nedir Ne Değildir ?: Tarafların Arabulucudan Beklentileri, Arabuluculuğun Getirileri, Arabuluculuk Sürecinin Yapısı, Çatışma Hakkındaki İnançlar, Çatışmayı Çözmede Arabulucunun Rolü, Arabuluculuk Araçları
 • 4) Arabuluculuk Süreci: Arabuluculuk İçin Plan Tasarlama, Altı Aşamalı Arabuluculuk Sürecinin Tanımlanması.
 • 5) Arabuluculuk Uygulamaları : Altı Aşamalı Arabuluculuk Sürecinin Örnek Vakalarla Çalışılması
 • 6) Süper-Vizyon Uygulamaları : Dersler örnek vaka sunumu ,katılımcıların hazırlayacağı senaryolar rol canlandırma Süper-vizyon Eşliğinde Uygulamalar ile gerçekleştirilecektir.

MODÜL 13 - AİLE VE HUKUK

 • Çocuk Hukuku
 • Aile Hukuku

MODÜL 14

Uygulama ve Süper vizyon ; Dersler örnek vaka sunumu , vaka inceleme, vaka değerlendirme, gözlem, rol canlandırma şeklinde yürütülecektir . Katılımcıların hazırlayacağı senaryolar rol canlandırma Süper-vizyon Eşliğinde Uygulamalar ile gerçekleştirilecektir.

Eğitimler